21/09/2018

Werelddovendag en Internationale dag van Gebarentalen: Toegankelijkheid van de ziekenhuizen voor dove en slechthorende personen

Op zaterdag 22 september vindt het event Werelddovendag in Kortrijk plaats en op zondag 23 september is het internationale dag van de Gebarentalen.

Naar aanleiding hiervan zal UNIA, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, dit weekend een persbericht uitsturen over de problematiek van dove en slechthorende personen in ziekenhuizen. Zij hebben ook een infoblad voor medewerkers van ziekenhuizen uitgewerkt, met tips voor communicatie met slechthorenden en doven. Deze brochure kwam tot stand in samenwerking met Doof Vlaanderen en Ahosa vzw.  

UNIA werkt ook aan een aantal concrete aanbevelingen voor de bevoegde ministers en de ziekenhuisdirecties, die in de loop van de komende maanden verwacht mogen worden.  

Bekijk hier de infobrochure.