Werelddag Geestelijke Gezondheid: EHBPP

Vandaag, 10 oktober, gaat de tweede "Vlaamse" Werelddag van de Geestelijke Gezondheid door. Het thema "Samen Veerkrachtig" inspireert opnieuw heel wat mensen en organisaties om acties op te zetten en geestelijke gezondheid in de kijker te plaatsen.

De Werelddag Geestelijke Gezondheid nodigt iedereen uit om stil te staan bij zijn of haar geestelijke gezondheid en die van anderen met de slogan “Samen Veerkrachtig”. Deze week ligt in het Vlaams parlement een resolutie voor van Groen-parlementslid Elke Van den Brandt om een eerste hulpprogramma voor geestelijke gezondheid uit te rollen in Vlaanderen. Dat idee lanceerden we met Zorgnet-Icuro in 2016 op ons congres Open Minds. We leren op de schoolbanken vrij veel over het menselijk lichaam, maar basiskennis en vaardigheden over een goedwerkende menselijke geest hebben mensen veel minder. Cursussen EHBPP (eerste hulp bij psychische problemen) kunnen helpen om de gezondheidswijsheid rond psychisch welzijn te versterken. Je leert in zo'n cursus signalen sneller herkennen en gepast te reageren. Ervaring in Nederland leert dat cursisten niet alleen problemen sneller detecteren maar ook de weg kunnen wijzen naar professionele hulp. Daar knelt in ons land zeker het schoentje. Eén op vier krijgt in zijn of haar leven met ernstige psychische problemen te maken, maar het duurt nog veel te lang eer gepaste professionele zorg kan starten.  De nood om zelfzorg-competenties te verhogen, vroegdetectie te verbeteren en eerstereactievaardigheden te versterken leeft ook heel sterk binnen de GGZ-netwerken. EHBPP is dus zeker iets om op in te zetten en ligt in het verlengde van de onlangs gestarte 4voor12-campagne rond signaalherkenning.