Wend Zorgpersoneelsfonds aan voor meer handen aan het bed

Zorgnet-Icuro roept het federale parlement op om de middelen van het recent opgerichte Zorgpersoneelsfonds structureel in te bedden in de ziekenhuisfinanciering. Op die manier kan het fonds gericht worden ingezet om waar en wanneer nodig extra verpleegkundigen en ander zorgpersoneel aan te werven. Zo kunnen we kwaliteit en veiligheid van de patiënten borgen en de druk op de verpleegkundigen aanpakken. Uit internationale vergelijkingen blijven we vaststellen dat België achterophinkt daar waar het om het aantal verpleegkundigen per patiënt gaat. Dat toont de studie die het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) vandaag bekendmaakt opnieuw aan.

Vergeleken met internationale benchmarks zijn er in de Belgische ziekenhuizen te weinig handen aan het bed. In ons land droeg in 2009 één verpleegkundige zorg voor 11 patiënten, het Europese gemiddelde lag toen op 8 patiënten. De gemiddelde patiënt-per-verpleegkundige ratio is een decennium later licht verbeterd naar 9,4. Dat blijkt uit de KCE-studie.

Zorgnet-Icuro ijvert al jaren voor meer zorgpersoneel in de ziekenhuizen. Het is positief dat wetenschappelijke studies dit nu nogmaals objectiveren. “De veiligheid van de patiënten en de kwaliteit moeten centraal staan. Eerdere studies legden al het verband tussen het aantal handen aan het bed en de kwaliteit, de patiëntveiligheid en dus ook de mortaliteit", zegt Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro. “Daarnaast is dat ook belangrijk voor het welbevinden en goed functioneren van de medewerkers”.

Via Zorgpersoneelsfonds naar zorgteams

In oktober 2019 keurde de Kamer via de voorlopige twaalfden extra middelen goed voor de oprichting van een Zorgpersoneelsfonds. Het gaat voor 2020 over om en bij de €400 miljoen. Voor welke ‘bijkomende handen’ dat geld juist gebruikt zal worden, is op dit moment nog onduidelijk. “Het parlement dient dringend een wetgevend initiatief te nemen om de middelen van het Zorgpersoneelsfonds in de zorg in te zetten. Zorgnet-Icuro pleit ervoor om de beschikbare middelen doelmatig te investeren zodat dit leidt tot meer handen – en dus een betere zorg – rond de patiënt,” aldus Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro. “Tegelijk beseffen we dat extra middelen niet de enige oplossing zijn voor het tekort aan zorgpersoneel. Verpleegkundige staat immers op nummer 1 in de VDAB-lijst met knelpuntberoepen. Per drie vacatures voor verpleegkundige is slechts één werkzoekende beschikbaar. Het aantal vacatures is van 3.500 in 2013 gestegen naar 11.700 in 2019. Om de taken van de verpleegkundigen te verlichten en hen de kans te geven om zich te focussen op de essentie van de verpleegkunde is het noodzakelijk om ook andere zorgprofessionals op te nemen in het team rond de patiënt. Dat vraagt een dringende hervorming van de wetgeving die bepaalt welk zorgberoep welke zorghandelingen mag stellen.”

Zorgnet-Icuro spoort het Vlaams parlement aan om een gelijkaardig initiatief te nemen om het werk van het zorgpersoneel in de revalidatieziekenhuizen te verlichten. De revalidatieziekenhuizen vallen  sinds de zesde staatshervorming onder Vlaamse bevoegdheid.

Persbericht KCE

Rapport KCE