Websurvey "In 10.000 stappen naar een geïntegreerde eerstelijnszorg"

Het Onderzoeksteam van de Academie voor de Eerste Lijn organiseert een enquête die specifiek gericht is naar eerstelijnsprofessionals. Het doel is om samen met tenminste 10.000 collega zorgverleners in de Eerste Lijn die enquête éénmalig in te vullen.

We hebben samen de zorg opgenomen in extreem moeilijke tijden. Deze tijden benadrukten het belang van een sterke Eerste Lijn en die willen we samen verder versterken!

Om de eerstelijnszorg de plaats te kunnen geven die ze verdient – centraal in ons zorgsysteem – is het belangrijk om zicht te krijgen op uw werkomstandigheden: bv. hoe werkt u samen met andere zorgverleners, hoe ondersteunt u patiënten/cliënten in hun doelen en zelfzorg?

Om uw noden in kaart te brengen, heeft de Academie voor de Eerste Lijn een enquête opgemaakt. De Corona-crisis zal ongetwijfeld een impact hebben gehad op uw werksituatie. Toch willen ze u vragen om de enquête in te vullen met het oog op ‘normale’ werkomstandigheden (dus vóór Covid19). Aan de hand van de resultaten van de enquête willen ze zicht krijgen op de mate waarin reeds aan ‘doelgerichte zorg’, ‘zelfmanagement ondersteuning’ en ‘interdisciplinaire samenwerking en integratie’ wordt gedaan en waar er nog bepaalde noden zijn vanuit uw oogpunt. Die noden willen ze – samen met u – aanpakken.

De enquête is specifiek gericht naar eerstelijnsprofessionals. Het Onderzoeksteam van de Academie voor de Eerste Lijn wil dan ook beroep doen op u om samen met tenminste 10.000 collega zorgverleners in de Eerste Lijn deze enquête éénmalig in te vullen.

  • Doet u mee? Klik dan op deze link.
  • Deel de enquête gerust met uw collega’s die werken in de Eerste Lijn.