We moeten ons focussen op leven, wonen en zorg... in die volgorde

"Corona en de bijbehorende maatregelen hadden een zware impact op de zorg voor mensen met dementie en daaruit moeten we lessen uit trekken.” Dat is het pleidooi van Jan Steyaert en Leentje De Wachter van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. “We proberen door middel van het rapport 'dementiezorg in tijden van corona' inzichten te formuleren zonder een belerend vingertje op te steken. Wat kunnen we in de toekomst anders en beter doen?”

Dit rapport over dementiezorg in coronatijden werd in juli gepubliceerd. Dat is vrij snel na de eerste golf. Wat willen jullie met dit rapport bereiken?

Jan Steyaert: “In oktober 2018 publiceerden we het referentiekader Leven, wonen en zorg voor personen met dementie en gingen daarna met zes pilootprojecten in de thuiszorg, residentiële zorg en ziekenhuiszorg aan de slag. Eind september 2020 verscheen het rapport over hun traject en groei naar de zes fundamenten van goede dementiezorg. Deze pilootprojecten ontsnapten evenmin aan de impact van corona. We konden dit niet ongenoemd laten in die publicatie, maar de lessen en inzichten vonden we te waardevol om zomaar als een addendum toe te voegen. Daarom beslisten we om die eerste indrukken, ervaringen en lessen te bundelen in een aparte publicatie met als belangrijkste vraag: ‘Wat hebben we tot nu toe geleerd?’ We maakten allemaal een steile leercurve door, zowel de samenleving als de zorgsector. Het is absoluut niet de bedoeling om met een belerend vingertje te wijzen naar de gemaakte fouten. Onze bedoeling is om een helpende hand te reiken naar de sector en hen voor te bereiden op een eventuele tweede golf. Helaas kwam die veel sneller dan verwacht.” 

Lees het volledige artikel op zorgwijzermagazine.be