16/09/2016

Wanneer zorg niet planbaar is

Zorgnet-Icuro publiceert vandaag een visiedocument met voorstellen voor de hervorming van de dringende geneeskundige hulpverlening en de organisatie van de spoeddiensten.

Het is voor een patiënt met een dringende nood aan zorg niet altijd mogelijk om zelf in te schatten of hij zich best wendt tot de huisarts van wacht dan wel de spoed. De verwarring leidt tot misverstanden, tijdverlies, te veel bezoeken aan spoed…. Nochtans is het duidelijk: als de zorgnood dringend is, dan moet de patiënt zo snel mogelijk geholpen worden, ook buiten de kantooruren. Daarom pleit koepelorganisatie Zorgnet-Icuro voor één telefonische toegangspoort met één gezamenlijk pretriage-instrument en één gezamenlijke oproepcentrale.

Eens de zorgbehoefte van de patiënt bepaald is, wordt beslist welke equipe (met welke kwalificaties) uitgestuurd wordt. MUG, huisarts, PIT of ziekenwagen kunnen zo in de juiste dosering worden ingezet. De aanrijtijden (de tijd die nodig is voor het transport naar het ziekenhuis) voor tijdskritische aandoeningen zijn hiervoor essentieel.

Voor de reorganisatie van de spoeddiensten pleit Zorgnet-Icuro voor een integraal model waarbij de huisartsenwachtposten en spoeddiensten samengebracht worden op één locatie, met een gezamenlijke pretriage. De hervorming van de niet-geplande zorg is niet los te koppelen van de vorming van de regionale ziekenhuisnetwerken. Ook de horizontale netwerken met de eerste lijn, en meer bepaald de huisartsenkringen, zullen hierin een cruciale rol spelen. Stroomlijning van de spoeddiensten en taakafbakening zullen een onderdeel moeten vormen van de zorgstrategie van de netwerken.

Het geïntegreerd model heeft echter slechts kans op slagen als er ook een ‘geïntegreerde financiering’ tot stand komt. Het is op die – door minister De Block sinds lang aangekondigde nieuwe ziekenhuisfinanciering – nog even wachten. Zorgnet-Icuro beseft dat de hervormingen maar mogelijk zijn als alle partijen bereid zijn stappen te zetten naar meer samenwerking. Ook een grootscheepse informatie-en sensibiliseringscampagne naar de bevolking zal nodig zijn.

De publicatie kan je hier lezen.

 

Meer informatie?
dr. Hilde De Nutte, stafmedewerker medisch beleid, 0478/60 77 87
dr. Marc Geboers, directeur algemene ziekenhuizen, 0475/25 98 24Contacten met personen van het werkveld?

dr. Dieter Devriese, spoedarts AZ Sint-Lucas, Gent, 09/224.55.69
dr. Koen Steel, huisarts Zeebrugge, 050/55.08.00