Vul nu de derde DeZorgSamen-Barometer in

Beste medewerker uit zorg en welzijn,

Hoe gaat het ondertussen met jou, nu de curve van de Covid-19-pandemie momenteel in de goede richting evolueert? De vinger aan de pols houden op psychosociaal vlak is ook na de piek meer dan nodig. Zo kunnen we gerichte ondersteuning blijven bieden aan jou en je collega’s. We richten onze vragen aan iedereen die actief is in zorg en welzijn, uit alle sectoren en disciplines, in Vlaanderen en Brussel.

Antwoorden duurt maar een tiental minuten en gebeurt anoniem. We organiseren de bevraging in golven om de evolutie goed te kunnen opvolgen. Dat betekent dat we je binnen enkele weken uitnodigen om de vragenlijst opnieuw in te vullen.

Jouw input is belangrijk en waardevol. Op basis van de resultaten van deze bevragingen lanceert een interuniversitair consortium onder leiding van Zorgnet-Icuro de nodige maatregelen en initiatieven om iedereen in zorg en welzijn te ondersteunen tijdens deze pandemie. Je mag de vragenlijst verder verspreiden binnen je netwerk, dat spreekt voor zich.

Heb je na het invullen van deze vragenlijst nood aan meer informatie of een gesprek? Kijk dan op www.dezorgsamen.be voor alle mogelijke kanalen waar je terecht kan.

Alvast van harte dank voor je deelname en voor je inzet tijdens deze crisis!

Vul hier de barometer in