Vragenlijst voor therapeuten: complementaire therapievormen

De Universiteit Antwerpen is in samenwerking met de University Of Liverpool op zoek naar effectieve complementaire therapievormen tijdens de revalidatie van een herseninfarct (CVA).

Een therapievorm met veel potentieel die in voorgaande literatuur als effectief wordt aanzien is muziektherapie. Voor patiënten is muziek vaak verbonden met positieve emoties, kinderlijk enthousiasme en passie waardoor deze therapievorm niet enkel op motorisch niveau maar ook op cognitief, psychologisch en fysiologisch vlak een meerwaarde kan bieden. Echter is er nog maar beperkt kwalitatief onderzoek verricht wat een voorwaarde is om nieuwe therapievormen in de klinische praktijk te introduceren. Bovendien wil de clinicus zijn bekommernissen en vragen beantwoordt zien vooraleer hij/zij een nieuwe therapievorm voorstelt aan de patiënt. Daarom roepen onderzoekers therapeuten op om actief te willen meedenken bij het uitbouwen van concrete onderzoeksvragen omtrent dit topic. 

'Welke aspecten van muziektherapie zou u interessant vinden om mee te nemen in uw therapie?' 'Welke vragen zou u beantwoordt willen zien vooraleer u deze therapie toepast?' 'Met welke behandeldoelen linkt u muziektherapie?' 'Opteert u muziektherapie in de vorm van zang, dans, luisteren of spelen?'

Indien u graag uw stem laat horen vragen wij om de volgende vragenlijst in te vullen, deze zal maximaal 10 minuten van uw tijd in beslag nemen.