Vlaanderen zet in op preventie van seksueel kindermisbruik

Vlaanderen lanceert ‘Stop it Now!’, een hulplijn voor mensen met pedofiele gevoelens en hun naasten. Pedofiele gevoelens kies je niet, gedrag kies je wel. Het grootste deel van mensen met pedofiele gevoelens wil nooit seksueel misbruik plegen. Personen die met deze gevoelens worstelen maar niet tot daden willen overgaan raken echter vaak geïsoleerd en verward. Ze hebben het gevoel nergens terecht te kunnen met hun probleem. Stop it Now! Vlaanderen doet aan het voorkomen van seksueel kindermisbruik door middel van voorlichtingsacties en het bieden van informatie, advies en ondersteuning via een hulplijn. Daarnaast wil de hulplijn de stap naar de juiste behandeling – wanneer nodig - verkleinen. De hulplijn is gratis, anoniem en vertrouwelijk. 

Seksueel kindermisbruik is een wereldwijd probleem. De gekende cijfers zijn slechts het topje van de ijsberg. Naar schatting krijgen 1 op 5 kinderen te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag in de kindertijd. Ongeveer 1 op 10 meisjes en 1 op 20 jongens kunnen zich onder de leeftijd van 18 jaar seksueel misbruik herinneren. De gevolgen voor de slachtoffers zijn erg groot, slachtofferschap moet dan ook worden voorkomen.

Pedofiele gevoelens kies je niet, gedrag kies je wel. Praat voor het misgaat

Volgens internationaal onderzoek heeft ongeveer 1% van de mannelijke bevolking zich ooit seksueel aangetrokken gevoeld tot kinderen. Het grootste deel van deze groep wil echter nooit seksueel misbruik plegen.

Personen die met deze gevoelens worstelen maar niet  tot daden willen overgaan raken vaak geïsoleerd en verward. Het is iets waar ze zelfs niet met hun beste vrienden of huisarts durven over praten. Ze hebben het gevoel nergens terecht te kunnen met hun probleem. Door een luisterend oor te bieden en - wanneer nodig - de drempel naar de hulpverlening te verlagen, kunnen nieuwe slachtoffers worden voorkomen.

Daarnaast maakt de sociale omgeving zich soms zorgen over de pedofiele gevoelens of het gedrag van een naaste. Ook zij hebben vaak het idee nergens terecht te kunnen met hun vragen. De hulplijn Stop it Now! biedt daarom ook ondersteuning aan de directe sociale omgeving.

Start het gesprek en voorkom seksueel kindermisbruik

Stop it Now! is een internationaal preventiemodel dat seksueel misbruik wil voorkomen via sociale bewustwording en de ontwikkeling van een hulplijn. Verschillende getuigenissen, onderzoeken en buitenlandse voorbeelden wijzen op het belang van deze preventieve benadering. Want seksueel kindermisbruik mag niet bestaan.

Samenwerkingsverband

Stop it Now! Vlaanderen wordt uitgebouwd vanuit een breed samenwerkingsverband met als partners I.T.E.R./CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk) Brussel, UFC (Universitair Forensisch Centrum)/UZA-Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Child Focus, Sensoa, Agentschap Zorg en Gezondheid, Zorgnet-Icuro, het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, het Departement WVG en het Fonds Gerald Futter beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Maak je je zorgen over je eigen gevoelens of gedrag of maak je je zorgen over de gevoelens of het gedrag van iemand in je directe sociale omgeving?

Bel Stop it Now!, gratis en anoniem.

Stop it Now! - www.stopitnow.be0800/200 50  - gratis, anoniem en vertrouwelijk

De hulplijn is open op: dinsdag 15u-19u, woensdag 9u30-12u30 & vrijdag 13u-16u

De hulplijn is ook bereikbaar via e-mail: vragen@stopitnow.be

Plaats een reactie

Login of registreer om te kunnen reageren