Vlaanderen investeert 30 miljoen euro extra in ziekenhuisinfrastructuur

De Vlaamse Regering investeert 30 miljoen euro per jaar (met een gemiddelde loopperiode van 30 jaar) bijkomend in de infrastructuur van verschillende algemene ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen en revalidatieziekenhuizen. Daartoe heeft ze een selectie opgemaakt van de aanvragen die in de voorbije jaren ingediend zijn bij het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA). De exploitanten van de betrokken ziekenhuizen zullen voor hun project een strategisch forfait  ontvangen, op voorwaarde dat het gaat om dringende dossiers die bovendien passen in de logica van de regionale zorgstrategische planning die de Vlaamse Regering momenteel uitrolt.

De totale enveloppe van 30 miljoen euro, die ten dele bestaat uit middelen van het plan Vlaamse Veerkracht, wordt verdeeld in 3 deelenveloppen: de  psychiatrische ziekenhuizen, de revalidatieziekenhuizen en de algemene (inclusief universitaire) ziekenhuizen. Alle geselecteerde ziekenhuizen zullen nog verder moeten aantonen dat zij voor een welbepaald bedrag in aanmerking komen.

Vlaanderen reserveert 7 miljoen euro voor de psychiatrische ziekenhuizen

De coronacrisis heeft het belang van mentaal welzijn opnieuw scherp gesteld. Dat blijkt ook uit het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’. Daar waar de infrastructuur verouderd is, is een inhaalbeweging nodig. De Vlaamse Regering is vastberaden om die te maken.

De dossiers die worden ingediend voor een strategisch forfait, zullen getoetst worden aan de volgende criteria:

  • In welke mate is de infrastructuur verouderd?
  • In welke mate komt de veiligheid (patiënt, medewerker) in het gedrang?
  • In welke mate is er een mogelijkheid High Intensive Care (HIC)-werking uit te bouwen?

Vlaanderen reserveert 5,5 miljoen euro voor de revalidatieziekenhuizen

De Revalidatieziekenhuizen werden ook ingezet als buffer tijdens de coronarisis, waarbij het probleem van soms sterk verouderde infrastructuur (niet geschikt voor bijvoorbeeld cohortering) ook weer aan de oppervlakte kwam. Om aanspraak te kunnen maken op de subsidies zullen de betrokken ziekenhuizen moeten kunnen aantonen dat de infrastructuur effectief precair is.

​Op basis van de inschatting door VIPA zou een budget van 5,5 miljoen euro moeten toelaten om de meest precaire projecten binnen de revalidatieziekenhuizen te ondersteunen. Concreet zou het gaan om MSNC Melsbroek, BZIO Oostende, RMSC Pelt en Inkendael Vlezenbeek.

Vlaanderen reserveert 17,5 miljoen euro voor de algemene ziekenhuizen

VIPA zal de geselecteerde aanvraagdossiers screenen op basis van de volgende criteria. Enkel als aan deze voorwaarden voldaan is, zal een dossier uiteindelijk een strategisch forfait kunnen bekomen:

  • De projecten moeten een precair karakter hebben: zie de betrokken criteria bij de psychiatrische ziekenhuizen
  • De projecten mogen nooit strijdig zijn met de doelstellingen van de netwerkvorming en zorgstrategische planning. Voor de Vlaamse ziekenhuizen, wil de Vlaamse Regering immers streven naar een solide basisaanbod (1), een concentratie van expertise voor complexe pathologieën (2) en een rationalisatie van het hoogtechnologisch zorgaanbod (3).

De volgende ziekenhuizen werden geselecteerd door de Vlaamse Regering om hun dossier verder te vervolledigen: AZ Vilvoorde (Vilvoorde), ZNA-campus Jan Palfijn (Antwerpen), GZA-campus Sint-Augustinus (Antwerpen), AZ Diest (Diest), AZ Sint-Rembert (Torhout), Sint-Franciscus (Heusden-Zolder), Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan Brugge-Oostende (Brugge), AZ Lokeren (Lokeren), Maria Ziekenhuis (Pelt), ASZ Aalst (Aalst), AZ Sint-Lucas Gent (Gent), Sint-Dimpna (Geel), AZ Glorieux (Ronse) en AZ Groeninge (Kortrijk).