Vlaanderen in actie: samen tegen voedselverlies

Eind november namen een 70-tal organisaties uit de welzijn- en gezondheidssector deel aan een nulmeting. Uit de eerste volledige resultaten van een 16-tal organisaties blijkt dat er een voedselverlies is van ongeveer 7,5 ton. De strijd tegen voedselverlies is dus meer dan ooit actueel. Zorgnet-Icuro en de Vlaamse overheid blijven hier dan ook samen met jullie aan werken, ook in 2018.

Meten is een eerste stap. Wie dit nog niet gedaan heeft, kan zich steeds engageren en inschrijven voor het portaal voedselverlies. Vervolgens krijg je een account waar je metingen kan registeren, maar ook allerlei informatie kan terugvinden. Voor wie wel al gemeten heeft, bestaan de volgende stappen uit het analyseren van de resultaten en het nadenken en opzetten van acties om voedselverlies tegen te gaan. De Vlaamse Overheid wil jullie daar bij helpen. Jullie mogen in 2018 alvast een aantal zaken verwachten:

  • Op dinsdag 20 maart leren organisaties van elkaar over voedselverlies. Aanvullend vinden ’s avonds de FoodWaste-awards plaats. Voor het eerst is er ook een categorie exclusief voor welzijn- en gezondheidsorganisaties. Wie graag wil deelnemen zal in januari zijn kandidatuur moeten indienen.
  • Verder wil de overheid jullie nog een aantal handvatten aanreiken die kunnen helpen bij het maken van analyses en het opzetten van acties. Belangrijk daarbij is om jullie te registeren/engageren via de website.
  • In het najaar van 2018 mogen jullie een tweede dag verwachten waar ze jullie verder helpen mee te strijden tegen Voedselverlies.
  • Tot slot voorziet de Vlaamse Overheid in het laatste kwartaal van het jaar weer een periode van nieuwe (nul)metingen om nieuw geëngageerde organisaties op weg te zetten en om reeds gestarte organisaties een ijkpunt te bezorgen om zo het resultaat van ondernomen acties te zien.

Dit zijn slechts een aantal krijtlijnen die steeds meer vorm zullen krijgen. In de loop van 2018 mogen jullie verdere info verwachten.

 

Plaats een reactie

Login of registreer om te kunnen reageren