26/09/2016

Vlaamse begroting 2017: investeringen in RVT en ziekenhuisinfrastructuur

Geert Bourgeois legde zopas zijn Septemberverklaring af en gaf tekst en uitleg bij de Vlaamse begroting voor 2017.  Het was even bang afwachten of in zorg en welzijn de besparingen zouden toeslaan. Gelukkig is dat niet het geval. Zorgnet-Icuro is verheugd dat de Vlaamse regering opteert voor “een warm Vlaanderen”. De begroting voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin stijgt met 4,3%.

Belangrijk voor de residentiële ouderenzorg is dat er budget komt voor 1000 nieuwe plaatsen voor zwaar zorgbehoevenden (RVT-financiering). Dat is noodzakelijk om de stijgende graad van de gemiddelde zorgzwaarte in de woonzorgcentra op te vangen en het personeelskader uit te breiden. Daarnaast komen er 1.398 nieuwe woongelegenheden.

In het komende begrotingsjaar is er binnen VIPA 100 miljoen euro voorzien voor investeringen in welzijns- en zorginfrastructuur. Het forfaitair systeem voor investeringen in de woonzorgcentra, dat samen met onder meer Zorgnet-Icuro werd uitgewerkt, zal concreet van start gaan.

Voor de investeringen in de ziekenhuizen introduceert minister Vandeurzen een nieuwe financieringstechniek: er komt een instandhoudingsforfait voor de infrastructuur van de ziekenhuizen en er wordt 32 miljoen euro toegevoegd aan het reeds beschikbare budget. Daarnaast wordt een strategisch forfait opgestart, waarbij in een eerste fase de engagementen worden ingekanteld voor reeds in aanbouw zijnde ziekenhuizen. Voor de toekenning van het strategisch forfait zal nagegaan worden of het ziekenhuis past binnen het Zorgstrategisch Plan Vlaanderen.  

Bekijk hier de opinie van Peter Degadt over investeringen in de zorgsector.

Lees het volledige persbericht van minister Vandeurzen
Lees de volledige Septemberverklaring

 

Meer informatie?
Peter Degadt, gedelegeerd bestuurder, 0475 388 233