VIVEL lanceert digitaal communicatieplatform om goede initiatieven te delen

VIVEL lanceert zijn digitaal communicatieplatform voor het delen van goede intersectorale ideeën en initiatieven. Gelet op de actualiteit maakte VIVEL hier versneld werk van.

Velen binnen de eerstelijn zijn op zoek naar een centraal overzicht van welke initiatieven er allemaal gaande zijn en of er ideeën zijn die ook in de eigen eerstelijnszone toegepast kunnen worden. We denken hierbij aan buurtinitiatieven, jeugdwerking, initiatieven vanuit de eerste lijn, vrijwilligerswerk, ideeën in verband met het triagepunt en het schakelzorgcentrum… aan concrete suggesties om de (eventuele) grote instroom voor de ziekenhuizen en de eerste lijn te helpen opvangen. De uitwisseling tussen alle eerstelijnspartners en de lokale besturen, is bij uitstek een rol van de zorgraad. Op www.vivelverbindt.be kunnen eerstelijnswerkers, lokale besturen, … hun ideeën en initiatieven bekend maken.

Het platform is vrij te raadplegen en het team van VIVEL staat klaar om de nodige ondersteuning te bieden om de ingediende sector overschrijdende ideeën en initiatieven te publiceren.