VIKZ zoekt naar coördinator voor sectoren GGZ en ouderenzorg

Het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg is op zoek naar een coördinator voor de sectoren geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg.

Wat doet het VIKZ?
Begin 2019 startte het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) met de ondersteuning en begeleiding van de zorgsectoren in Vlaanderen bij het meten, transparant maken en verbeteren van kwaliteit van zorg, patiëntveiligheid en -ervaringen. Dit met als doel het Vlaams kwaliteitsbeleid in de zorg verder te ontwikkelen en te versterken.

Wat doet een VIKZ-coördinator?

  • Je bent een projectmanager: je wordt verantwoordelijk gesteld voor de opvolging en begeleiding van alle initiatieven en ontwikkeling omtrent kwaliteitsindicatoren en het bredere kwaliteitsbeleid in de desbetreffende sectoren en zorgt voor de nodige afstemming tussen de ontwikkelingsgroepen binnen de sector.
  • Je bent een netwerker: je bouwt mee aan en onderhoudt de VIKZ-contacten met diverse stakeholders uit zorg en welzijn in Vlaanderen en dit in eerste instantie voor de sectoren geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg. Ook met de diverse overheden staat de coördinator in nauw contact.
  • Je bent een initiatiefnemer: je neemt initiatief, stelt zich op als een entrepreneur op het expertisedomein, geeft nieuwe evoluties aan en staat borg voor de toekomstige trends van het instituut. Je bouwt mee aan de ontwikkeling van een Vlaams kwaliteitsbeleid in de zorg vanuit de vooropgestelde strategische visie en operationele doelstellingen.
  • Je fungeert als eerste contactpersoon voor de desbetreffende sectoren, volgt vragen op, zorgt voor kwaliteitsvolle dienstverlening naar de sectoren toe, en beheert de contactpersonen uit een sector. • Je bent een organisator: je organiseert en bereidt de verschillende activiteiten, events en overlegmomenten voor binnen die sectoren, en dit om sector overstijgende kennisuitwisseling te stimuleren en de dynamiek omtrent kwaliteit te versterken.
  • Je zorgt voor de nodige projectbegeleiding bij de ontwikkeling van indicatoren en dit in goede afstemming en met de nodige methodologische ondersteuning van de experten methodologie en data-analyse binnen VIKZ, en conform de standaard methodologie en geldende procedures. • Je volgt nieuwe evoluties op vlak van kwaliteitsbeleid op binnen de sectoren.
  • Voor deze rollen en opdrachten rapporteer je rechtstreeks aan de directeur VIKZ.

Meedingen naar de vacature?

  • Stuur dan snel je cv en motivatiebrief met vermelding ‘vacature coördinator’ naar svin.deneckere@vikz.be
  • Uiterste datum voor ontvangst van de kandidaturen: 30 november 2020.

De volledige vacature vind je hier.