Vijfde nieuwsbrief over de psychosociale hulpverlening tijdens de coronacrisis

Actieplan Mentaal Welzijn: zorgen voor morgen

Voor het verdere verloop van de crisis en de lockdownmaatregelen, maar zeker ook erna, heeft de Vlaamse Regering een actieplan mentaal welzijn goedgekeurd, genaamd ‘Zorgen voor Morgen’. De globale doelstelling is om iedereen op de rails te houden en waar nodig snel te helpen om het dagelijkse leven weer op te nemen, terug aansluiting te laten vinden bij buurt en samenleving en met goesting weer aan het werk te gaan. Dat vraagt een stevige investering, maar de alternatieve kosten – niets doen– zullen vele malen hoger liggen dan de kostprijs van dit plan.

Enkele concrete acties:

 • Werken aan zorgzame buurten, i.s.m. lokale besturen, buurtverenigingen, sociaal-culturele organisaties, jeugdorganisaties, …
 • Versterken van initiatieven rond zelfzorg in geestelijke gezondheidszorg
 • Uitbreiden en verder versterken van het aanbod aan chatlijnen. Bijvoorbeeld door nu ook chatfunctie in te voeren voor Centra Geestelijke Gezondheidszorg
 • Versnelde uitrol van “Fit in je hoofd 2.0”
 • Aanpak intrafamiliaal geweld
 • Specifieke aandacht voor rouwbegeleiding nu mensen moeilijker afscheid kunnen nemen
 • Uitrol van kindreflex in welzijns- en zorgsectoren
 • Versterken van eerstelijnszones voor psychosociale bijstand
 • Extra crisiscapaciteit in de jeugdhulp en versterken van de residentiële jeugdhulp
 • Versnellen van investeringen in intensieve begeleiding van kinderen en gezinnen in een verontrustende opvoedingssituatie
 • Versterken van gespecialiseerde hulp in geestelijke gezondheidszorg
 • Ondersteuning in het werkveld door gespecialiseerde traumapsychologen

Ondersteuning in de zorgvoorzieningen: Taskforce COVID-19
Op 8 april is een taskforce residentiële voorzieningen opgericht met de koepels en de Vlaamse overheid. Deze taskforce wordt geleid door Karine Moykens, secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Er zijn 7 projectgroepen binnen de taskforce die een 10-puntenplan opvolgen. Er is o.a. een werkgroep over psychosociaal welzijn. De taskforce verzamelt relevante documenten voor de zorgvoorzieningen en maakt hiervan een overzicht. Dit wordt vaak door andere organisaties aangeboden. Dit overzicht is niet volledig en wordt regelmatig aangevuld. Hierbij de Link naar relevante documenten.

 

Aandachtspunten bij specifieke doelgroepen

Ramadan
De ramadan begint op 24 april. Dat heeft het Executief van de Moslims in België (EMB) woensdagavond bekendgemaakt. Het EMB heeft door de coronacrisis ook aanpassingen in de levenswijze tijdens deze belangrijke vastenmaand ingevoerd.

Solentra: Helpdesk voor vluchtelingen
Solentra startte met een helpdesk voor psychosociale ondersteuning (telefonisch of via Whatsapp) voor vluchtelingen die Arabisch, Farsi of Dari spreken. De helpdesk wordt bemand door psychologen die de taal spreken en is alle werkdagen bereikbaar: 10h00-12h00 (Dari en Farsi) - 15h00-17h00 (Arabisch) op 0800/35247

 

Hulp bij spanningen

Iedereen kan bij het CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk) gratis terecht met vragen en problemen over welzijn. Zowel als je dit zelf meemaakt of als getuige.

 • Chat: weekdagen van 11 tot 20u
 • Mail: binnen 24u antwoord
 • Telefonisch: gratis 0800 13 500 - weekdagen van 9 tot 17u

 

Lees hier de volledige nieuwsbrief