Vierde nieuwsbrief over de psychosociale hulpverlening tijdens de coronacrisis

Organisatie van de doorverwijzing na Tele-Onthaal of Awel
De telefonische hulpdiensten Tele-Onthaal en Awel ontvangen in deze coronatijden veel meer oproepen dan anders. Heel wat Vlamingen bellen, mailen of chatten met hen. Tijdens de gesprekken met de vrijwilligers blijkt dat voor sommigen meer gespecialiseerde psychologische hulp aangewezen is. Dankzij het nieuwe digitaal platform Wellweb kunnen Tele-Onthaal en Awel nu een rechtstreekse verbinding leggen met de Centra voor Geestelijke gezondheidszorg (CGG) die vervolgzorg kunnen bieden.

Doelgroepen met een migratieachtergrond
Het is een grote uitdaging om informatie, de afgekondigde maatregelen en ook het hulpverleningsaanbod kenbaar te maken bij doelgroepen met een migratieachtergrond. Zo zijn er grote taalbarrières, is men minder vertrouwd met onze sociale media, gebruikt men andere televisiekanalen of leeft men in minder adequate omstandigheden. Voor deze soms kwetsbare doelgroep worden extra inspanningen gedaan, zodat de informatie hen effectief bereikt en gepaste psychosociale ondersteuning kan gezocht worden. Het agentschap integratie en inburgering is dé partner om hierbij te ondersteunen en advies te geven voor specifieke vragen. Op hun website voorzien zij een apart luik waar al verschillende initiatieven staan opgesomd: vertaalde (en ingesproken) informatie over corona in 17 talen, een brochure rond slecht slapen, piekeren en stress voor mensen met een migratieachtergrond en nog veel meer.

Hoe gaat het met de zorgverleners?
Om te peilen naar het psychisch welzijn van zorgverleners lanceerde “De ZorgSamen” (www.dezorgsamen.be) tijdens het eerste weekend van april via sociale media de eerste “ZorgSamen Barometer”. Bijna 3000 zorgverleners uit alle beroepsgroepen, sectoren en provincies vulden de online enquête in. De resultaten tonen een bijzonder belangrijke impact op het gevoelsleven, psychisch functioneren en welbevinden van wie werkt in zorg en welzijn.

Bekijk hier de volledige nieuwsbrief.