spoed
13/06/2024
Personeel en Organisatie Zorgbeleid Algemene Ziekenhuizen Revalidatieziekenhuizen Woonzorg Geestelijke gezondheidszorg Eerste lijn

VIAS bevraagt hulpverleners en medisch personeel over geweld en agressie

Tijdens het uitvoeren van hun beroep krijgen hulpverleners en medisch personeel op de werkvloer te maken met geweld en agressie van cliënten, patiënten, collega’s of anderen. Vias Institute wil hierin inzicht verwerven, om zo accurate en gepaste adviezen uit te werken om ongewenst gedrag in de publieke werkomgeving te bestrijden.

We nodigen u daarom uit om hun bevraging in te vullen. Deel deze info ook zeker met uw medewerkers.

U kan de vragenlijst tot 25 juni invullen door op de beveiligde link te klikken. Het invullen duurt een 10 à 15 minuten.

Bij vragen of opmerkingen kan u contact opnemen met research@vias.be.
 

Partners: FOD Volksgezondheid, FOD Binnenlandse Zaken, Netwerk Welzijn op Het Werk (Netwerk brandweer), Rezonwal en Brandweerzone Brussel, UNESSA (UNion En Soins de Santé), GIBBIS (Gezondheidsinstellingen Brussel), Santhea, CHULiège, Centre Hospitalier Régional Sambre et Meuse, Zorgnet-Icuro en Association Francophones de Infirmiers d’Urgence.