Verso biedt socialprofitsector Checklist Diversiteit

Een onderzoek van Trendhuis naar diversiteit en discriminatie op het werk, dat vandaag gepresenteerd werd, leert dat de Vlaming van zijn of haar werkgever verwacht dat die werk maakt van een diversiteitsbeleid. Een van de aanbevelingen is het opstellen van een nulmeting. Met haar Checklist Diversiteit biedt Verso daartoe een voldragen instrument. 

Op het vlak van diversiteit laten de socialprofitsectoren een gemengd rapport optekenen. Wat de tewerkstelling van mensen met een migratieachtergrond betreft, is er zeker nog verbetering mogelijk. Verso, de intersectorale werkgeversorganisatie voor de social profit, roept de sociale ondernemingen op om werk te maken van een diversiteitsbeleid en biedt daarvoor ook ondersteuning aan.

De Checklist Diversiteit is te vinden op diversiteit.hrwijs.be. Verso biedt ook andere HR-tools, zoals een gids voor het tewerkstellen van vluchtelingen, op haar website www.hrwijs.be.