Coronavaccinatie
21/10/2021
Personeel en Organisatie Algemene Ziekenhuizen Revalidatieziekenhuizen Woonzorg Geestelijke gezondheidszorg Eerste lijn

Verplichte vaccinatie zorgpersoneel

Het Overlegcomité, waarin federale en regionale ministers vertegenwoordigd zijn, besliste op 20 augustus dat er een verplichte vaccinatie komt voor het zorgpersoneel, zowel voor werknemers als voor zelfstandige zorgverstrekkers. Twee belangrijke adviesorganen, de Nationale Arbeidsraad en de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, publiceerden deze week hun advies over het juridisch kader daarvoor.

De werkgevers van de hele gezondheids- en welzijnssector vragen eensgezind dat er een snelle invoering komt van de verplichte vaccinatie; de vakbonden zijn verdeeld en spreken sterke reserves uit. De werkgevers vragen dat bij een niet-naleven van de maatregel er ook sancties kunnen genomen worden, in alle sectoren en ongeacht de aard van de samenwerkingsovereenkomst met de dienstverlener (arbeidsrechtelijk, statutair of contractueel). Na een overgangsperiode van enkele maanden kan er een schorsing volgen van zes maanden. In laatste instantie zou er ontslag kunnen volgen.

Minister Vandenbroucke kondigde gisteren aan dat hij nu snel werk zal maken van de wetgeving. De verplichting zou op het einde van het jaar een feit moeten zijn.

Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro: “Er is geen tijd meer te verliezen. Er komt een vierde golf aan en er valt opnieuw meer zorgpersoneel uit. Het is in het belang van de patiënten en de bewoners dat wie in de zorg werkt effectief gevaccineerd is. Het welzijn en de gezondheid van wie zorg nodig heeft moet centraal staan in onze sector.”

--> Bekijk het advies van de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen (FRZV)

--> Bekijk het advies van de Nationale Arbeidsraad (NAR)