Vanaf zaterdag 14/3 sluiten centra voor dagverzorging en centra voor dagopvang tot einde paasvakantie

Na overleg met vertegenwoordigers van de thuiszorg en de woonzorgcentra, is beslist dat de centra voor dagverzorging en centra voor dagopvang zullen sluiten vanaf zaterdag 14 maart tot het einde van de paasvakantie. Dit in het kader van het coronavirus.

Wouter Beke, Vlaams minister: “Deze centra bieden overdag opvang en verzorging aan ouderen. Ze nemen dus tijdelijk de opvang en zorg over van de mensen die normaal thuis voor een oudere zorgen (mantelzorgers of thuisverplegers). Om die reden is een sluiting dan ook niet evident, en moest er eerst een oplossing worden gevonden voor de zorg aan deze mensen overdag. Op het overleg van vandaag zijn de nodige afspraken gemaakt over zorgcoördinatie en -continuïteit om dit te garanderen.”