Vaccinatiestrategie wordt verder uitgerold: begin maart brede vaccinatiecampagne van start

De Vlaamse Regering zal via de eerstelijnszones en lokale besturen tot 120 vaccinatiecentra oprichten om zoveel mogelijk Vlamingen de kans te geven zich zo snel mogelijk te laten vaccineren. Dat zeggen Vlaams minister-president Jan Jambon en ministers Bart Somers en Wouter Beke.

Focus op vaccinatie dicht bij de mensen

De mate waarin de leveranciers erin slagen om de nodige vaccins te voorzien, bepaalt de snelheid van vaccinatie. Na de woonzorgcentra in januari komen de collectieve zorginstellingen, het zorgpersoneel in de ziekenhuizen en de zorgverleners in de eerste lijn aan de beurt.

Begin maart zal de brede vaccinatiecampagne van start gaan in de vaccinatiecentra. Met tussen de 60 en 120 centra, die elk  4 vaccinatielijnen bemannen waar telkens 20 vaccins per uur gegeven worden, is er voldoende capaciteit om de hele bevolking snel aan de beurt te laten komen. Dit aantal vaccinatiecentra is een optimaal evenwicht tussen nabijheid van het centrum, wat belangrijk is om de drempel tot vaccinatie te verlagen, logistieke haalbaarheid qua vaccintransport en efficiënte en productieve inzet van het (zorg)personeel.

Mensen zullen uitgenodigd worden via brief en mail en/of sms, met daarin een vermelding van dag, uur en locatie. Indien je die dag verhinderd bent, zal je een ander tijdstip kunnen kiezen. Indien je niet reageert op de oproep, zal het lokaal bestuur jou contacteren, in de wetenschap dat vaccinatie steeds een vrijwillige keuze zal zijn. Voor de tweede dosis zal de procedure gelijkaardig zijn.

Locatie en financiering van de vaccinatiecentra

De blauwdruk voor de vaccinatiecentra is bezorgd aan de lokale besturen en de zorgraden van de eerstelijnszones. De Vlaamse Regering verwacht dat zij tegen vrijdag de locaties zullen doorgeven. Begin februari moeten er zoveel mogelijk vaccinatiecentra klaar zijn en vanaf 1 maart kan er worden begonnen met het vaccineren van 65-plussers. De lokale besturen kunnen daarbij beroep doen op de knowhow van onder andere de eventsector (voor het opzetten van de centra), de taxisector en de Minder Mobiele Centrales (voor het vervoer van minder mobiele personen).

Sociaal kapitaal

Tijdens de eerste golf werd Vlaanderen gelukkig omarmd door een grote blijk van solidariteit. Zo werd het platform helpdehelpers.be opgericht, dat de zorgsector, arbeidskrachten en vrijwilligers dichter bij elkaar wilde brengen. Ook nu stellen veel mensen zich via diverse kanalen kandidaat om bij te springen in de vaccinatiecentra.

Minister Beke heeft beslist om het platform helpdehelpers.be open te stellen voor mensen die aan de slag willen in een vaccinatiecentrum bij hen in de buurt. Zo zal men op zoek gaan naar diverse profielen, zoals artsen, verpleegkundigen, administratieve medewerkers en bewaking en veiligheidsdiensten.’