Uitreiking prijs 'Humane psychiatrische zorg': kruip in je pen

Dit jaar wordt voor de vierde keer de wetenschappelijke Prijs Humane Psychiatrische Zorg uitgereikt. Dat is een initiatief waarbij partners uit de GGZ uitgenodigd worden om een voorbeeldproject over een bepaalde thematiek in te dienen. De prijs gaat naar een duidelijke en oorspronkelijke, nog niet gepubliceerde bijdrage uit de gezondheids- en welzijnszorg. Iedereen die zich aangesproken voelt om over dat thema een bijdrage te schrijven, kan deelnemen.

Joyce van der Heijden, de winnaar van de vorige editie, schreef in haar bijdrage het volgende: “Er wordt gesteld dat agressie en machtsvertoon van de hulpverlener reacties zijn op de agressie van de patiënten, maar zou de agressie van de patiënten ook geen reactie kunnen zijn op vormen van agressie van de hulpverlener ? Een agressie die ... op een meer subtiele en structurele manier aanwezig is.” Het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge (PCGS) heeft die woorden gebruikt als aanzet om verder te reflecteren over het thema `Geweld, in alle zijn gelaagdheden, binnen de hedendaagse psychiatrie’. Het PCGS wendt dat aan als jaarthema voor de interne vormingen.

Dat thema wordt verder verkend via de Prijs Humane Psychiatrische Zorg. Voor de editie 2018 moeten deelnemers in de bijdrage, manifestaties van geweld binnen het huidige werkveld, belichten.

Bijdragen mogen opkomen voor de eigenheid van de psychiatrie en de ruimere geestelijke gezondheidszorg zowel m.b.t. haar werkveld, haar theorie als haar ethiek. De bijdragen mogen zowel concreet als abstract zijn, zowel geestdrift als droefenis uitstralen, zin en onzin belichten. Het lijkt boeiend om vooral innoverende teksten te krijgen die over ‘geweld’ in al zijn varianten en geledingen, binnen de kliniek reflecteren, graag geïllustreerd door het concrete werk dat men daarrond verricht.

De uitreiking vindt plaats op 29 november 2018, ter gelegenheid van een tweejaarlijks avondsymposium in het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge. Prof. Dr. Paul Verhaeghe zal de avond inleiden met een bijdrage rond het thema waarna de drie genomineerden de kans krijgen hun werk kort voor te stellen.

De tekst moet voor 1 oktober 2018 wordt opgestuurd, bij voorkeur in digitale vorm naar sara.wuyts@pcgs.be met vermelding “Wetenschappelijke Prijs Humane Psychiatrische Zorg” of per post naar Sara Wuyts, Wetenschappelijke Prijs Humane Psychiatrische Zorg, Weststraat 135, 9940 Evergem-Sleidinge

De tekst moet worden opgesteld in het Nederlands of in het Engels en bevat maximaal 15000 lettertekens (+- 10 A4-pagina’s).

Uit alle ingezonden teksten selecteert een interne jury tien bijdragen die daarna door een externe jury worden beoordeeld . De beoordeling gebeurt op basis van vier criteria: relevantie van het thema, oorspronkelijkheid, duidelijkheid en inhoud.

Dirk De Wachter is opnieuw voorzitter van de externe jury. De andere juryleden zijn: Ignaas Devisch, Marc Hebbrecht, Stijn Jannes, Ingrid Lammerant, Gilbert Lemmens, Stijn Vanheule. De jury kiest drie genomineerden. Van hen wordt verwacht dat zij op de avond van de uitreiking hun werk kort voorstellen. Mede op basis van de voorstelling kiest de jury de winnaar, die de avond zelf wordt bekend gemaakt.

De teksten van de drie genomineerden worden op de avond van de uitreiking in de brochure voor de genodigden gepubliceerd. De winnende tekst wordt gepubliceerd op de website van het PCGS en wordt aangeboden aan verschillende tijdschriften. Het is dan ook noodzakelijk dat elke inzending vrij is voor publicatie. De winnende laureaat ontvangt een geldprijs ter waarde van 2.500 euro, gesponsord door Labo Nuytinck-Anacura, Evergem.