Uitkijken naar de hervormingen van minister De Block

 

De zoektocht naar mogelijke besparingen in de sociale zekerheid is opnieuw geopend (zie ook de analyse 'Het laaghangend fruit is bijna op" van Guy Tegenbos in DS 20/01). Het is cruciaal daarbij te kijken naar structurele opbrengsten en het niveau van de verleidelijke quick wins door efficiëntiewinsten en het aanpakken van misbruik - hoewel onontbeerlijk - te overstijgen.

- In de eerste plaats is het uiteraard uitkijken naar het langverwachte voorstel van minister De Block voor een hervorming van de ziekenhuisfinanciering, gebaseerd op de wijzigende zorgnoden van patiënt en met het oog op een kwaliteitsvolle samenwerking in netwerken van zorg. Belangrijk is daarbij dat minister De Block de verbinding maakt tussen de hervorming van de ziekenhuisfinanciering en twee andere belangrijke werven: de hervorming van KB78 (de beroepsuitoefening van de artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners) en de herijking van de nomenclatuur (de vergoeding van de prestaties in de geneeskunde).

- Voor een structurele beheersing van de kosten in  de sociale zekerheid is het eveneens cruciaal om in te zetten op het langer gezond houden van mensen. Op die manier blijven ze niet alleen langer actief aan de slag, maar zullen ze doorheen hun hele leven minder vaak een beroep moeten doen op de ziekteverzekering. Voor dit alles is een uitgewerkt en coherent preventiebeleid onontbeerlijk. Maar laat dat nu net een van de achillespezen zijn van ons beleid. Heel illustratief is hierin het andere actuele item omtrent de nieuwste eis van experten om de leeftijdsgrens voor tabak te verhogen van 16 naar 18 jaar. Hoe vroeger jongeren starten met roken, hoe nadeliger de gevolgen. Dat voorstel krijgt de steun van de Hoge Gezondheidsraad, N-VA, CD&V, en de tabaksfabrikanten. Het kabinet van minister De Block vindt deze verhoging echter voorlopig niet prioritair. De administratie zou de handen vol hebben met de omzetting van de Europese richtlijn over de grotere foto's van de schadelijke gevolgen van roken op de verpakkingen. (Lees ook: "Experten reageren ontgoocheld" (DM, 20/01)Tien expertenmeningen op een rij over roken en preventie (DS, 20/01)). De houding van de minister in deze zorgt voor de nodige spanning, nadat eerder ook al de vraag naar een alcoholplan of een duidelijke aanpak van obesitas naar een later tijdstip werden uitgesteld.  De afwachtende houding van de minister zou verklaard kunnen worden door de versnipperde bevoegdheden inzake de preventie, waardoor "het veld de minister nog het voordeel van de twijfel geeft" (lees ook "Wil de dokter in beweging komen", analyse DS 20/01).

Het is dus meer dan duidelijk: vele patiënten zijn benieuwd om de dokter te zien.