UCB maakt middelen vrij om geestelijke gezondheid kwetsbare jongeren te ondersteunen

Het UCB Community Health Fund ondersteunt projecten om de geestelijke gezondheidsproblemen en uitdagingen van kwetsbare jongeren (15 tot 24 jaar) in de nasleep van de COVID-19-pandemie te ondervangen.

De coronapandemie en de ongekende maatregelen die werden genomen om de verspreiding ervan in te dijken, verstoren bijna elk aspect in het leven van de mensen. Belangrijk is dat specifieke bevolkingsgroepen, waaronder adolescenten en jongeren, een hoge mate van COVID-19-gerelateerde psychische problemen vertonen. Emotionele moeilijkheden bij jongeren worden verergerd door stress in het gezin en door sociaal isolement, waarbij sommigen te maken krijgen met toenemend misbruik, minder toegankelijk onderwijs en onzekerheid over hun toekomst, en dat op een cruciaal moment in hun emotionele ontwikkeling. Dit geldt in nog sterkere mate voor adolescenten en jongeren die moeilijkheden ondervinden als gevolg van onder meer etnische afkomst, seksuele geaardheid, genderidentiteit en -expressie, een handicap en sociale en economische situatie.

Via deze projectoproep wil UCB middelen vrijmaken om de geestelijke gezondheid van kwetsbare jongeren te ondersteunen in de nasleep van de COVID-19 pandemie in de gemeenschappen waar UCB actief is. Meer specifiek zullen zij financiering verstrekken aan organisaties die impact-gedreven projecten en initiatieven lanceren, uitvoeren en evalueren om de geestelijke gezondheid van jongeren uit de meest kwetsbare gemeenschappen, waaronder raciale en etnische minderheden, vluchtelingen en asielzoekers, personen met een handicap en bepaalde gezondheidsaandoeningen, en personen die sociaaleconomisch benadeeld zijn, te verbeteren. Dit kan projecten en initiatieven omvatten die gericht zijn op een of meer interventiegebieden.

Voor wie?

De projectoproep is uitsluitend bedoeld voor organisaties (lokale, nationale of internationale organisaties die steun aanvragen voor lokale initiatieven). Individuen kunnen geen financiering aanvragen. Commerciële organisaties met winstoogmerk, ziekenhuizen en overheidsinstanties zijn eveneens uitgesloten van financiering.

Deze projectoproep richt zich tot bestaande programma's en diensten, alsook tot nieuwe projecten en initiatieven, buiten de therapeutische gebieden van UCB.
Organisaties moeten gevestigd zijn binnen de geografische gebieden waar UCB een kantoor heeft (zie: https://www.ucb.com/worldwide).
De projecten moeten gericht zijn op de geestelijke gezondheidsbehoeften van kwetsbare jongeren als gevolg van de COVID-19 pandemie.
De subsidies moeten binnen 12 maanden na toekenning van de subsidie worden gebruikt.

Selectiecriteria

Hoe uw aanvraag indienen?

EERST AANMELDEN VOOR UW KANDIDAATSDOSSIER

  • Als u niet zo vertrouwd bent met computers: 02-500 4 555 of proj@kbs-frb.be.
  • Vanzelfsprekend respecteert de Koning Boudewijnstichting de privacy-wetgeving ter zake.