Tweede nieuwsbrief psychosociale hulpverlening tijdens de coronacrisis

Hieronder de hoofdlijnen uit de tweede nieuwsbrief over de psychosociale hulpverlening tijdens de coronacrisis.

Wetenschappelijke ondersteuning
Binnen de Hoge Gezondheidsraad gaat een wetenschappelijk comité zich buigen over de aanpak van het PSCC en de mogelijke aanpak van deze crisis op de middellange en lange termijn. Zij zullen de beschikbare expertise bundelen en de terreinwerking ondersteunen waar nodig.

Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk
De externe preventiedienst blijft, ook in tijden van deze crisis, het aanspreekpunt voor welzijn op het werk, zowel voor werkgevers en leidinggevenden als voor individuele werknemers.
Co-Prev, de koepel voor externe diensten preventie en bescherming op het werk (EDPBW), voorziet proactief communicatie naar alle klanten opdat zij de nodige tips en ondersteuning krijgen om hun dienstverlening te blijven organiseren met de nodige aandacht voor het welzijn.

Ondersteuning bij zorg voor zorgverleners
Psychosociale zorg en ondersteuning voor zorgverleners is in deze unieke omstandigheden erg belangrijk. Ze worden geconfronteerd met veel en langdurige stress, vermoeidheid en soms angst. Het Rode Kruis heeft in samenwerking met de FOD Volksgezondheid en de Vlaamse overheid een online snelcursus ontwikkeld voor psychosociale hulpverleners of mensen die binnen de organisatie verantwoordelijk zijn voor de zorg voor het personeel. De nodige handvaten worden meegeven om psychosociale ondersteuning te bieden in tijden van COVID-19. U kan de cursus raadplegen via deze link.

  • Inzet van psychologen uit private praktijken tijdens corona. Hier wordt een dubbel spoor getrokken:
    • In de eerste plaats is het belangrijk om de zorgcontinuïteit te garanderen voor eigen cliënten die zorg nodig hebben. Psychologen die zelfstandig werken kunnen dus best bekijken hoe ze hun bestaande private praktijk kunnen laten doordraaien. Interessante tips en richtlijnen voor deze psychologen zijn te vinden op:
    • Eerstelijnspsychologen (ELP): Zelfstandige (hoofd- of bijberoep) klinisch psychologen of orthopedagogen die in deze tijden van crisis hun expertise binnen een veilig en officieel kader ter beschikking willen stellen, kunnen zich ook kenbaar maken bij hun GGZ-netwerk. Zij kunnen via een versnelde procedure (tijdelijk) aansluiten bij het terugbetalingsproject eerstelijnspsychologische zorgen. Meer info lees je hier. Mensen met psychische klachten kunnen terecht bij hun huisarts of bij de arbeidsgeneesheer van de externe preventiedienst. Via deze arts kan rechtstreeks doorverwezen worden naar een eerstelijnspsycholoog.

Best practices

 

De volledige nieuwsbrief lees je hier