Triënnale UPC Duffel
13/09/2022
Ethiek en zingeving Communicatie Geestelijke gezondheidszorg

Triënnale Hedendaagse Kunst UPC Duffel ‘VERBINDING (verbroken) / (dis)CONNECTED’

VERBINDING (verbroken) / (dis)CONNECTED is de titel van de Vierde Triënnale Hedendaagse Kunst van het Universitair Psychiatrisch Centrum in Duffel. Een vijfentwintigtal werken van gerenommeerde kunstenaars uit binnen- en buitenland nemen deel aan de triënnale. Het thema dat de kunstwerken bijeen brengt, is verbinding in al zijn facetten, zowel kritische als hoopgevende. Via actuele kunst wil het psychiatrisch ziekenhuis het taboe rond psychische kwetsbaarheid doorbreken, zich openstellen naar de buitenwereld en kunst als integraal onderdeel van onze zorg onder de aandacht brengen. Bezoekers zijn welkom van 14 september tot en met 20 november 2022 op de campus in Duffel. De tentoonstelling is gratis en vrij te bezoeken van woensdag tot en met zondag, telkens van 13.00 tot 17.00 uur.

We leven in vloeibare tijden. Het lijkt alsof alles wat ooit het fundament van de samenleving vormde - vaste kaders, gewoontes en patronen - nu plaats ruimen voor een maatschappij voortdurend in beweging en verandering. Onze gezondheidszorg staat onder druk. Er woedt een verwoestende oorlog vlakbij, die samen met de klimaatopwarming onze hele energievoorziening onder ongeziene druk zet. Alles lijkt aan verandering onderhevig. Hoewel we de zin en doelen van ons leven steeds meer zelf kunnen bepalen, heerst er grote onzekerheid. Solidariteit wordt op de proef gesteld. Nooit waren we meer verbonden dan nu, maar tegelijk ook nooit zo eenzaam. Het eigen design van het leven staat centraal, ten koste van een gemeenschapsgevoel.

Christian Verschelden, Luc Pelgrims en Hans Martens, curatoren van de expo: “Verbinding blijft echter een essentieel menselijke behoefte en we zien gelukkig ook hoopgevende initiatieven in de samenleving die inzetten op (herstel van) verbinding. Verbinding als medicijn. Welke ontwikkelingen in de wereld ondermijnen of stimuleren de band tussen mensen? Hoe komen we nog samen in onze hypergeconnecteerde wereld? En wat is de kwaliteit van die verbinding? Hoe voelen we ons nog verbonden met een grotere groep mensen? Kan kunst verbindend werken? De kunstenaars die deelnemen aan de Triënnale brengen elk op hun eigen manier een interpretatie van deze vragen.”

Na eerdere edities rond de thema’s stilte (2010), vergankelijkheid (2013) en falen (2016) wil de Vierde Triënnale Hedendaagse Kunst het actuele thema van verbinding onderzoeken in al zijn consequenties. De vaste kunstcollectie van UPC Duffel wordt tijdens de expo aangevuld met tijdelijke werken van een vijfentwintigtal gerenommeerde hedendaagse kunstenaars uit binnen- en buitenland. Klinkende namen als Marina Abramović & Ulay, Anno Dijkstra, Gao Brothers, Andy Warhol, Guido van de Werve en Maen Florin stellen tentoon.

Kunst als medicijn

Binnen ons psychiatrisch centrum maakt kunst integraal deel uit van de zorg die we bieden. De kunstcollectie is bovendien ingeplant in een bijzonder landschapspark waar iedereen welkom is, van patiënten tot toevallige voorbijgangers.

Dirk Broos, algemeen directeur UPC Duffel: “De kunstwerken zijn een uitnodiging tot een bezoek aan de campus en om over psychiatrische zorg en psychische kwetsbaarheid te spreken of na te denken. Op die manier helpt kunst het taboe te doorbreken. We zetten ook kunst in als rechtstreeks middel tot herstel. Onder meer via het Kunstencentrum de Loods en verwevenheid doorheen onze therapieprogramma’s. Het zorgproces omvat zo meer dan louter klinisch-medische aspecten. Open, groen, kunstzinnig en met een rijk therapieaanbod. Naast onze expertise en kwaliteitsvolle begeleiding vormen ze de ruggengraat van wat ons centrum zo bijzonder maakt. Ons streven om de hele mens in zijn kracht te zetten.”

Triënnale bezoeken

Bezoekers zijn welkom van 14 september tot en met 20 november 2022 op de campus in Duffel. De tentoonstelling is gratis en vrij te bezoeken van woensdag tot en met zondag tussen 13.00 en 17.00 uur. Naast een doe- en zoekboekje voor (gezinnen met) kinderen is er ook een educatief pakket voor de derde graad van het middelbaar onderwijs. Parallel aan de tentoonstelling vinden er tal van artistieke en andere activiteiten plaats. Een symposium ‘Kunst, verbinding (verbroken) en geestelijke gezondheid’ op 16 september verleent een academische onderbouw aan de relatie tussen kunst en geestelijke gezondheid, vanuit de topic van de tentoonstelling. Experten ter zake, zowel academici als kunstenaars, lichten hun bevindingen toe.

Deelnemende kunstenaars

Marina Abramović & Ulay, Ben Benaouisse, Wim Cuyvers, Gao Brothers, Anouk De Clercq, Olivier De Vos, Sarah De Vos, Ilke De Vries, Anno Dijkstra, Joëlle Dubois, Maen Florin, Jean-Luc Godard, Marc Maet, Neo Matloga, Kris Martin, Bruce Nauman, Zhigang Tang, Ingel Vaikla, Philippe Vandenberg, Guido van der Werve, Luc Van Eycken, Leon Vranken, Andy Warhol, Artur Żmijewski, Julie Scheurweghs.

Meer informatie