Taalunie Talendebatten 2018

Werk je in de zorg en wil je weten hoe daarin het best kan worden omgaan met meertaligheid? Of ben je gewoon nieuwsgierig en wil je weten op welke manieren geslaagde communicatie in de zorg het best kan worden bereikt? Kom naar de Taalunie Talendebatten 2018 over meertaligheid in de zorg en laat je stem horen.

Aanmelden voor een van beide debatten via de onderstaande links. Deelname is gratis (inclusief de lunch).

Inhoud

Goede zorg valt of staat vaak met goede communicatie. Maar wanneer is communicatie in de zorg geslaagd? En hoe zorg je ervoor dat de ander je goed verstaat, ook als die een andere taal of variëteit spreekt of minder geletterd of talig is? In een wereld en samenleving die steeds diverser en meertaliger wordt, zijn dit belangrijke vragen voor zowel het heden als de toekomst.

Praktijkvoorbeelden

Aan de hand van een aantal gespeelde praktijkvoorbeelden door een improvisatiegezelschap en suggesties van zowel deelnemers aan het debat als experten uit de zorgsector, wil de Taalunie die vragen tijdens haar Talendebatten 2018 mee beantwoorden. 

De debatten vinden plaats in Brussel onder leiding van VRT-journalist Peter Decroubele en in Amsterdam onder leiding van oud-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet.

Over de Taalunie Talendebatten

Meertaligheid is meer dan ooit een realiteit. Het is daarom van groot belang goed na te denken over hoe het Nederlands en andere talen zich in diverse maatschappelijke situaties tot elkaar verhouden. De Taalunie wil dat niet alleen doen en nodigt diverse mensen, partners en partijen uit om daaraan deel te nemen. Tijdens de twee voorgaande edities werden meertaligheid op het werk en meertaligheid in het onderwijs nader besproken. De Taalunie Talendebatten worden jaarlijks georganiseerd in samenwerking met vleva, het Platform voor de Europese Dag van de Talen, het DRONGO talenfestival en, sinds dit jaar, de Brakke Grond.