Subsidies voor vergroening en ontharding

De Vlaamse Overheid heeft opnieuw een projectoproep gelanceerd voor initiatieven rond ontharding en vergroening. Je kan onder meer subsidies ontvangen voor het ontharden van een school (en omgeving), de aanleg van een groendak/groengevel, alsook voor het vergroenen van een zorginstelling. Een project indienen kan tot 15 mei 2019.

Natuur en Bos & Departement Omgeving lanceren drie projectoproepen: 

  • Subsidies voor onthardingsprojecten

Met de tweede projectoproep ‘Proeftuinen ontharding’ wil het Departement Omgeving initiatieven en inspanningen rond ontharding verder stimuleren en ondersteunen. Overheden, verenigingen, organisaties, bedrijven en scholen kunnen een beroep doen op inhoudelijke expertise, communicatie en subsidies. 

  • Subsidies groendaken en groengevels

Voor de aanleg van groendaken en groengevels kunnen lokale overheden, organisaties en verenigingen een projectsubsidie aanvragen. Het project moet in totaal meer dan 150m2 groendak/groengevel bevatten. De minimumoppervlakte per locatie voor een groendak bedraagt 15 m² en  voor een groengevel 8 m².

  • Subsidie voor lokale vergroeningsprojecten 

Met de nieuwe projectoproep voor lokale vergroeningsprojecten ondersteunt Natuur en Bos projecten die zorgen voor meer groen in de bebouwde of natuurarme omgeving. Dat groen zorgt onder andere voor een verhoging van de biodiversiteit, draagt bij aan de klimaatadaptatie en -mitigatie of aan de verweving van natuur met andere functies in de omgeving. Lokale overheden, verenigingen, scholen, bedrijven, zorginstellingen en organisaties kunnen een project indienen. Ook samenwerkingsverbanden tussen de doelgroepen zijn mogelijk.

Alle informatie vind je op deze website.