Financiën
04/01/2023
Financiering Algemene Ziekenhuizen Revalidatieziekenhuizen Woonzorg Geestelijke gezondheidszorg Eerste lijn

Subsidieregister brengt subsidies van de Vlaamse overheid in kaart

Het subsidieregister brengt op een heldere manier de subsidies in kaart die vanuit de Vlaamse overheid sinds 1 januari 2022 en tot en met het 3de kwartaal 2022 werden toegekend of uitbetaald aan ondernemingen, organisaties, feitelijke verenigingen en lokale besturen. 

Een subsidie is een financiële ondersteuning die wordt gegeven door een entiteit van de Vlaamse overheid. Een entiteit is bijvoorbeeld een agentschap of een departement.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een toegekende en een uitbetaalde subsidie. Wanneer een subsidie voor het totale bedrag is goedgekeurd, is ze toegekend. Wanneer het bedrag effectief op de rekening staat, is ze uitbetaald. De uitbetaling kan gespreid worden in de tijd.

Via de zoekfunctie kan je subsidies opzoeken volgens de naam van de begunstigde, KBO-nummer, gemeente, beleidsdomein, thema en het resultaat van je zoekactie kan je printen of bewaren. Je kan ook specifieke datareeksen downloaden.

Zoek subsidie