Studentenjob academiejaar 2018-2019 bij Zorgnet-Icuro

Zorgnet-Icuro zoekt 2 gemotiveerde studenten die in de loop van het academiejaar deeltijds kunnen meewerken aan de actualisatie van de inhoudelijke database die het PREZO Woonzorg kwaliteitssysteem voor de woonzorgcentra ondersteunt.

SITUERING:

In 2014 lanceerde ZorgnetIcuro in samenwerking met de Nederlandse kwaliteitsstichting Perspekt het PREZO Woonzorg kwaliteitssysteem, dat woonzorgcentra ondersteunt bij het realiseren van integraal kwaliteitsbeleid en excellentie in zorg en beleid. Naast de detailbeschrijving van de PREZO Woonzorg norm bevat het kwaliteitssysteem ook een zgn. “toolkit”. Dit is een bundeling per kwaliteitsthema van vigerende wet- en regelgeving, “needed to know” en “nice to know” informatie, best practices, beschikbare instrumenten, …

In de 4 jaar dat het systeem wordt gebruikt veranderde heel wat in beleid en inzichten. Daarom dringt een actualisatie van de toolkit zich op. Om die actualisatie (mee) uit te voeren zoeken we voor de periode oktober 2018- april 2019: 2 studenten van de opleiding “Master Verpleegkunde”,“Master beleid gezondheidszorg”, “Master of Science in management, zorg en beleid in de gerontologie”, of een andere relevante Masteropleiding.

OPDRACHT:

De jobstudenten zullen in die periode deeltijds een vooraf bepaald aantal uren presteren, deels bij ons op kantoor in Brussel, maar deels ook van huis of kot uit te organiseren, om:

 • de bestaande inhoud van de toolkit te checken
 • waar nodig correcties uit te voeren
 • informatie te actualiseren
 • best practices toe te voegen

De opdracht veronderstelt dat de student een eigen laptop ter beschikking heeft met (bekabelde of Wifi) internetconnectiviteit. Bij werken buiten de gebouwen van Zorgnet-Icuro is het hebben van een actieve internetverbinding noodzakelijk.

VERWACHTE KENNIS EN COMPETENTIES:

 • Kennis over organisatie en regelgevend kader van de Vlaamse woonzorgsector (ikv opzoekingswerk regelgeving)
 • Kennis over kwaliteitsbeleid en kwaliteitssystemen.
 • Kennis van of ervaring met het PREZO Woonzorg kwaliteitssysteem is natuurlijk een meerwaarde
 • Kennis over goede praktijken en EBP voor de woonzorg
 • Kennis over holistische zorg- en dienstverlening zoals die in de woonzorg wordt geboden, met aandacht voor woon- en leefdimensies naast de zorg.
 • Kennis van de gangbare computerprogramma’s (tekstverwerking, spreadsheets; Google documenten )
 • Ordelijk en nauwkeurig kunnen werken, rekening kunnen houden met planning en deadlines
 • Zelfstandig kunnen werken, zin voor initiatief
 • Doelgericht en efficiënt info kunnen opzoeken via google, … en via de gangbare wetenschappelijke databases

AANBOD:

 • Studentenjob aan uurvergoeding
 • Flexibiliteit in het plannen van de job, in functie van de noodwendigheid, maar ook in functie van eigen agenda en studieplanning
 • Boeiende en praktijkgerichte kennismaking met de sector van de woonzorg en het daar gevoerde kwaliteitsbeleid
 • Samenwerking met de collega-jobstudent; begeleiding door de staf ouderenzorg
 • Introductie in het PREZO Woonzorg kwaliteitssysteem
 • Inkijk in de werking van Zorgnet-Icuro als koepelorganisatie van social profit voorzieningen in het brede gezondheids-en welzijnszorglandschap

KANDIDATUREN EN INFO:

 • Kandidaturen worden verwacht tegen uiterlijk 15 oktober 2018. In de daaropvolgende dagen worden selectiegesprekken georganiseerd.
 • Kandidaturen (met in bijlage een gedetailleerd CV) worden per mail bezorgd aan Roel.VandeWygaert@zorgneticuro.be
 • Contact en info: Roel Van de Wygaert, stafmedewerker Ouderenzorg