18/10/2016

Strijd tegen zorginfecties. Zorgnet-Icuro benadrukt positieve evolutie

Wanneer  patiënten tijdens hun verblijf in het ziekenhuis een infectie oplopen, kan dat veel extra leed en hogere kosten met zich meebrengen, zoals de bijkomende behandeling, een langere hospitalisatieduur, soms zelfs overlijden van de patiënt. Een aanzienlijk deel van deze infecties kan voorkomen worden door het consequent toepassen van een aantal preventieve maatregelen. Op 14 oktober 2016 publiceerde het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) in zijn Jaarrapport ‘Kwaliteitsindicatoren voor Ziekenhuishygiëne in Acute Ziekenhuizen’ een overzicht van de inspanningen die de Belgische ziekenhuizen leveren om zorginfecties te voorkomen. Uit het rapport blijkt dat de ziekenhuizen de voorbije twee jaar een sterke vooruitgang geboekt hebben. Het rapport legt ook de vinger op de wonde voor enkele zaken waar het nog beter moet, bijvoorbeeld een voorzichtiger gebruik van antibiotica.

In zijn reactie stelde Test-Aankoop dat de cijfers een te beperkt beeld geven, en dat er over de zorgkwaliteit laagdrempeliger dient gecommuniceerd te worden. Zorgnet-Icuro wil als netwerk van zorgorganisaties vooral beklemtonen dat er - ondanks budgettair onstabiele tijden - in de ziekenhuizen nooit eerder zo fors geïnvesteerd werd in het verbeteren en zichtbaar maken van de zorgkwaliteit. Prof. Dominique Vandijck, directeur kwaliteitsbeleid van Zorgnet-Icuro: “ik denk hierbij aan de accreditatiegolf in de sector, het werken met en rapporteren over zorgparameters, en het nieuwe model van toezicht door de overheid. We ontkennen niet dat er nog er ruimte is voor verbetering, voor een verdere harmonisering van dit project met andere initiatieven, maar dit is een proces dat niet in één dag of op één jaar voltooid is. Wat telt is dat er een nu een cultuur is waarin de ziekenhuizen én de zorgverstrekkers erkennen dat publieke openheid een belangrijke hefboom is om kwaliteit van zorg positief te stimuleren”. Bovendien is het werken aan kwaliteit niet enkel een verantwoordelijkheid van de ziekenhuizen. Ook de overheid dient hoogdringend werk te maken van een flankerend wetgevend en financieel kader, aspecten die de koepelorganisatie reeds lang aankaart.