Stel je met jouw woonzorgcentrum kandidaat voor het project 'Samen Mens'

De Vlaamse overheid wil met het project 'Samen Mens' het referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie verder verspreiden en verankeren in de woonzorgcentra en thuiszorgorganisaties.

Organisaties kunnen zich kandidaat stellen om een coachingtraject te volgen (75% van de kostprijs gefinancierd door de Vlaamse overheid) om het concept uit het referentiekader te implementeren. De begeleiding is in handen van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen (EDV) en de regionale expertisecentra dementie. Een onafhankelijke jury gaat de motivatie en het groeipotentieel na en selecteert 20 organisaties. Er wordt rekening gehouden met de geografische spreiding.

Organisaties kunnen zich kandidaat stellen door een aanvraagdossier in te dienen tegen uiterlijk 6 mei 2021.

--> Download de volledige projectoproep.

--> U kan zich via dit online formulier kandidaat stellen tot uiterlijk 6 mei 2021.

 

Aandachtspunten bij kandidaatstelling

Omdat het formulier zonder onderbreking ingevuld moet worden, geven we graag volgende tips mee:

  • het online formulier kan niet opgeslagen worden om op een later moment verder afgewerkt te worden;
  • overloop eerst de vragen in de Word-versie van het dossier, zodat u op voorhand de nodige gegevens kan opvragen en verzamelen;
  • achteraan in het online formulier moet de motivatiebrief van de beheerraad en directie opgeladen worden, alsook (optioneel) een overzicht van medewerkers die de projectaanvraag ondersteunen; houd deze dus best (digitaal) ter beschikking vooraleer u het online formulier invult.