ouderen op sociale media
23/02/2015

Steeds meer ouderen op sociale media

Trendonderzoek naar het gebruik van sociale media in Nederland toont aan dat senioren steeds vaker actief zijn op sociale media. We kunnen ervan uitgaan dat eenzelfde trend zich ook in Vlaanderen aftekent. Ook de zorgsector speelt hier best op in.

Uit het Nationale Social Media Onderzoek in Nederland (Newcom Research & Consultancy) blijkt dat onder 65+ers is het gebruik van Facebook in 2015 ten opzichte van 2014 met 23% gestegen. Onder senioren in de leeftijdsgroep 65 t/m 79 is het gebruik van Twitter met ruim 29% gestegen.

Nieuwe platformen zoals WeChat, foursquare, Tumblr en Snapchat) staannog in de kinderschoenen. Pinterest en Instagram zijn van de nieuwe sociale media platfomen het populairst, maar worden vooral gebruikt onder jongeren. Senioren zijn met name op Pinterest te vinden

Opvallend is dat senioren meer vertrouwen in hebben in sociale media, en er zich minder zorgen over maken. Onder jongeren is juist een tegenover gestelde trend te zien. Senioren hebben in absolute zin wel het minst vertrouwen in sociale media. Het grote voordeel van sociale media is het uitbouwen van nieuwe vriendschappen en het herenigen van familiebanden.

(bron: www.woonz.nl)

Wegwijzer van Zorgnet Vlaanderen

Ook in Vlaanderen raken sociale media steeds meer ingeburgerd, ook in de zorgsector. Zorgnet Vlaanderen maakte hierover in 2013 een wegwijzer, met concrete tips and tricks en goede praktijkvoorbeelden. Je kan de publicatie hier nog eens doornemen.