Start van het Steunpunt Geestelijke Gezondheid

Na meer dan een jaar intensieve voorbereiding hebben de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG), Te Gek!?, de Federatie van Diensten Geestelijke Gezondheidszorg (FDGG), de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD), het Netwerk Cultuursensitieve Zorg (CSZ) en Zorgnet-Icuro hun krachten gebundeld in een nieuw Steunpunt Geestelijke Gezondheid.

Het Steunpunt Geestelijke Gezondheid streeft naar geestelijke gezondheid als deel van een kwaliteitsvol leven voor elk individu in Vlaanderen. Dat doet het samen mét en voor zorggebruikers, naaste betrokkenen en zorgactoren en andere relevante stakeholders in en buiten Vlaanderen.

Het nieuwe Steunpunt Geestelijke Gezondheid focust op praktijkondersteuning, methodiekontwikkeling en -implementatie en een correcte beeldvorming.

In 2019 zal het Steunpunt Geestelijke Gezondheid de taken van de samenstellende partners verderzetten. Vanaf 2020 presenteert het een geïntegreerd en coherent projectenoverzicht.Veel werk op de plank dus, waaronder het uitwerken van de website www.steunpuntgg.be, om iedereen die begaan is met het thema geestelijke gezondheid nog beter te kunnen ondersteunen.