Stage in een wooncontext (VIVO)

Bied jij ook een jongere uit het 7e jaar thuis- en bejaardenzorg een stage aan in een wooncontext?
Dat kan heel vlot in twee stappen. Dit is een initiatief van VIVO Social Profit.

1) Stel je kandidaat als stageplaats 
Wij denken hierbij aan organisaties uit:

 • Beschut wonen
 • Serviceflats
 • Alles-onder-één-dak woon- en leefprojecten
 • Thuisverpleging
 • Gehandicaptenzorg
 • ...

Opgelet: het is erg belangrijk dat de stagiair verzorgende/zorgkundige taken kan uitoefenen in een woonsetting.

We denken dan aan taken zoals: 

 • Logistieke taken
 • Voert EHBO uit bij noodsituaties
 • Evalueert de zorg en rapporteert in het zorgdossier
 • Plant en organiseert de zorg van de cliënt conform het zorgplan
 • Voert de basiszorg uit volgens het zorgplan van de cliënt met ADL-dysfunctie
 • Voert de basiszorg en gedelegeerde verpleegkundige handelingen uit volgens de richtlijnen en onder supervisie van de verpleegkundige aan een cliënt met ADL-dysfunctie
 • Neemt preventieve maatregelen ter voorkoming van primaire, secundaire en tertiaire letsels tijdens de basiszorg
 • Regelt ontspannings- en vrijetijdsactiviteiten volgens de verwachtingen en noden van de cliënt animeert en stimuleert de cliënt om deel te nemen

>>   Stel je hier kandidaat

2) Kies in september een stagiair uit onze databank

 In dit filmpje leggen we uit hoe dat kiezen verloopt.