Socmut analyseert bewonersfactuur in detail: een aantal reflecties

De socialistische mutualiteiten brengen de resultaten naar buiten van hun analyse van 2.553 bewonersfacturen (2014). Wat betaalt wie waar? Gemiddeld betaalt een bewoner in Vlaanderen maandelijks 1.595 euro voor zijn verblijf, maar er zijn grote verschillen die nog grotendeels onverklaard blijven. Zorgnet-Icuro benadrukt het belang van deze studie van de socmut. Over een aantal elementen reflecteren we graag nog even verder.

1. Zorg voor een transparante bewonersfactuur

De bewoner moet waar krijgen voor zijn geld. Zorgnet-Icuro is groot pleitbezorger van een transparante bewonersfactuur, die wordt opgedeeld in de woon-, zorg-, leef- en beleidskosten. Daarbij vinden we het belangrijk dat de nodige boekhoudkundige transparantie aan de dag wordt gelegd. Zo zijn OCMW-woonzorgcentra wel goedkoper in de dagprijs, het verlies dat ze maken is navenant. Private woonzorgcentra (vzw en commercieel) kunnen niet rekenen op de gemeente die bijspringt noch op de aanlevering van een aantal diensten die in de gemeente sowieso voorhanden zijn. Dat gaat logischerwijs gepaard met een hogere dagprijs. Zorgnet-Icuro ijvert ervoor dat alle beheersinstanties, ongeacht hun statuut, volgens eenzelfde boekhoudkundig schema werken, zodat de juiste vergelijking kan wordt gemaakt.

2. Opdeling volgens beheersstatuut

In Vlaanderen liggen de prijzen tussen een verblijf in een vzw-instelling en in een commerciële instelling dicht bij elkaar (1.511 euro per maand tegenover 1.508 euro per maand). De openbare sector is met een gemiddelde kostprijs van 1.451 euro (48 euro per dag) zo’n 4% goedkoper. Zorgnet-Icuro vindt het belangrijk dat wanneer het onderscheid in beheersstatuut wordt gemaakt, de juiste opdeling wordt gemaakt. Daarvoor verwijzen we naar de studie van prof. Pacolet (december 2015, p. 120-122), die aantoont dat er binnen de vzw-groep een aantal ‘commerciële’ vzw’s opduiken. Hij heeft deze voorzieningen dan ook verplaatst naar de groep van commerciële instellingen zodat de juiste vergelijkingen kunnen worden gemaakt. We vragen dat de socialistische mutualiteiten in de toekomst deze opdeling van Pacolet willen hanteren.

3. Wat zit er in de dagprijs?

De overheid financiert slechts 60% van de totale kosten van het woonzorgcentrum. Met dat bedrag kunnen we onze bewoners niet de zorgen geven die ze nodig hebben. Het is dan ook noodzakelijk dat de woonzorgcentra nog een dagprijs aanrekenen aan de bewoners, vooral om voldoende personeel te kunnen inzetten. Uit onze eigen MARA- studie (dat de financiële analyse maakt van de sector van de private woonzorgcentra zonder winstoogmerk in Vlaanderen) leren we dat 21,42 euro per verblijfsdag (ongeveer 42% van de dagprijs) dient om de niet-gesubsidieerde loonkost te dekken.

4. Investeren in kwaliteit kost geld

In de vzw-woonzorgcentra van Zorgnet-Icuro verblijven meer zwaarzorgbehoevende ouderen en personen met dementie. Ook zetten ze beduidend méér hoog gekwalificeerd zorgpersoneel boven de norm tewerk. Aangezien de overheid tot op heden niet aantoonbaar kan maken dat investeren in meer zorgpersoneel leidt tot hogere kwaliteit, ontwikkelden we PREZO Woonzorg. Daarmee kan een woonzorgcentrum het presteren van de hele organisatie in kaart brengen aan de hand van ruim 60 thema’s. Op termijn zullen woonzorgcentra zich qua kwaliteit kunnen benchmarken en zal ook duidelijk kunnen worden gemaakt wat de link is tussen dagprijs en kwaliteit.

Bekijk de studie van de Socialitische mutualiteiten.