Sociale akkoorden voor de federale publieke en private gezondheidszorg ondertekend

Op 25 oktober 2017 werd het nieuwe sociaal akkoord voor de federale gezondheidszorg ondertekend, zowel voor de publieke als private sectoren. Dit gebeurde in aanwezigheid van de ministers Maggie De Block en Kris Peeters.

Zorgnet-Icuro blikt terug op een vruchtbaar sociaal overleg en is tevreden met het resultaat: de inhoud is evenwichtig, het gaat over een meerjarenakkoord tot 2020, er is een parallelisme tussen de private en publieke sectoren, en last but not least is er een behoorlijk budget aan gekoppeld, met name meer dan 400 miljoen euro cumulatief over de ganse duurtijd. Zie ook ons persbericht van 13 oktober 2017.

Eén van de maatregelen in het sociaal akkoord gaat over de invoering van de sectorale functieclassificatie en het nieuwe loonhuis dat daarop gebaseerd is. Het akkoord voorziet in een stapsgewijze invoering waarbij de nieuwe lonen op termijn gerealiseerd worden. Wat betekent dit nu concreet? In de komende maanden zullen alle werknemers in loondienst in de gezondheidsdiensten een IFIC-functie krijgen. De functies zijn onderverdeeld in categorieën die beantwoorden aan de nieuwe barema’s. In een eerste stap wordt een stukje van deze nieuwe barema’s gerealiseerd voor alle personeelsgroepen. Elke werknemer zal kunnen kiezen om wel of niet over te stappen naar deze eerste fase en krijgt daarbij ondersteuning vanuit de personeelsdiensten en de vakbonden. Nieuwe werknemers zullen meteen in de eerste fase verloond worden.

In deze eerste fase betekent het nieuwe loonmodel een verbetering voor bijna 65 % van de werknemers. Gemiddeld stijgen de lonen met een bedrag van circa 50 euro bruto. Uiteraard is dit cijfer heel verschillend voor individuele werknemers! Maar in de eerste plaats is de nieuwe functieclassificatie natuurlijk een erkenning van de talrijke beroepen in de sector, met duidelijke omschrijvingen en een gemoderniseerde visie over verloning: lonen worden voortaan bepaald op basis van de jobinhoud en niet meer op basis van het diploma of de graad van de functie.

Meer info op de website van IFIC