Snelkiesnummer 1733 bevordert samenwerking

De overheid neemt zich voor het snelkiesnummer 1733 over het hele land uit te rollen. Bellers met medische klachten die het nummer intikken, worden zo doorverwezen naar hun eigen huisarts, de huisarts van wacht of de spoeddienst. Dit nummer is elke avond en nacht bereikbaar vanaf 18u tot 8u ‘s morgens, alsook tijdens het weekend en op feestdagen, de klok rond. 

Wie het nummer 1733 intikt, wordt gevraagd de taal van voorkeur te kiezen en het postnummer in te voeren van de gemeente waar de patiënt zich bevindt, gevolgd door een hekje (#) . Zo wordt u doorverbonden naar een professioneel opgeleide telefonist(e) die de nodige vragen stelt om zo snel mogelijk de ernst van de oproep in te schatten en u te verwijzen naar de meest adequate dienst. Een MUG-dienst wordt opgeroepen bij de dringende gevallen, u wordt naar de spoedgevallen van het ziekenhuis verwezen indien nodig, de huisarts van wacht wordt op de hoogte gebracht van uw oproep en komt langs of neemt contact met u op voor een afspraak. U kan ook gevraagd worden na de wachtdienst contact op te nemen met uw eigen huisarts voor minder belangrijke problemen.

De huisartsenwachtpost en het ziekenhuis van Herentals zijn alvast vragende partij om dit systeem in te voeren.