Sint Jozefkliniek behaalt als eerste Belgisch ziekenhuis NIAZ-Qmentum 3.1 label

Sint-Jozefkliniek heeft als eerste Belgische ziekenhuis het NIAZ-Qmentum 3.1 kwaliteitslabel “met vlag en wimpel” behaald , aldus de woorden van de directeur van het NIAZ, Ellen Joan Van Vliet.

Dit internationale kwaliteitslabel betekent dat wij als ziekenhuis kunnen aantonen dat we kwalitatieve zorg leveren en over een werkcultuur beschikken die gericht is op continue verbetering. Het is een teken dat onze patiënten, verwijzers, overheden,… kunnen rekenen op een kwaliteitsvol en veilig georganiseerd ziekenhuis.

Wat is NIAZ?

De accreditatie wordt uitgereikt door het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) en is geldig voor een periode van 4 jaar. Het NIAZ maakt gebruik van het internationale accreditatieprogramma Qmentum. Daarbij staat de Q voor kwaliteit, en “mentum” voor momentum: het is tijd voor kwaliteit. Dit programma is in 2007 ontwikkeld door Accreditation Canada en wordt inmiddels ingevoerd in 27 landen. Sint-Jozefkliniek is als eerste Belgisch ziekenhuis getoetst aan het normenkader Q mentum 3.1. De normen die getoetst worden handelen over alle processen die zich in een ziekenhuis afspelen.

Resultaat

In juni beoordeelde een auditteam van 8 deskundigen uit de gezondheidszorg meer dan 2000 normen. Gedurende een hele week bezochten zij alle afdelingen van ons ziekenhuis. Van opname tot ontslag, van patiëntidentificatie tot het aantal opleidingen die gevolgd werden, van het gebruik van veilige apparatuur tot klaar zijn om noodsituaties te hanteren … Einde augustus ontvingen we ons eindoordeel: geslaagd met vlag en wimpel! Er zijn drie soorten normen: goud, platina en diamant. Op deze normen behaalden we respectievelijk 99 %, 96 % en 95 %.

Complimenten

“We zijn super fier”, zegt Ellen De Vos, Manager kwaliteit en veiligheid, “We hebben hier met z’n allen héél hard aan gewerkt. Van het schoonmaakteam tot verpleegkundige, van technische dienst tot de sociale dienst, alle medewerkers en artsen hebben hun uiterste best gedaan. Deze accreditatie laat zien dat Sint-Jozefkliniek de afgelopen jaren niet heeft stilgestaan maar hard gewerkt heeft om naast een nieuwe infrastructuur ook de kwaliteit van zorg- en dienstverlening verder te verbeteren. Kwaliteit is teamwerk!”

“We ontvingen heel wat complimenten over ons ziekenhuis. Zo werd de bevlogenheid van de medewerkers geprezen met tal van initiatieven. Ook de transparantie van informatie naar medewerkers, artsen en patiënten was een troef. Het ethisch kader met het meldpunt ethiek, het kwaliteitsdenken dat ingebed is bij alle lagen en doorleeft in alle diensten werden ook vernoemd als pluspunten. Het gestroomlijnd proces op de centrale sterilisatie toonde voor de auditoren aan dat er hygiënisch en veilig gewerkt wordt. Ook de opslag van medisch instrumentarium op het Operatiekwartier kreeg een pluim.”

Zorgnet-Icuro wenst alle medewerkers proficiat met het behaalde kwaliteitslabel!