17/07/2018
Personeel en Organisatie

SERV publiceert nieuwe cijfers over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer: zorgmedewerkers zijn een kwetsbare groep

De Stichting Innovatie & Arbeid van de SERV publiceert een nieuw rapport over grensoverschrijdend gedrag op het werk in Vlaanderen. Het betreft een driejaarlijkse werkbaarheidsmeting uit 2016 bij 12.000 werknemers. Ongeveer één op de vijf (21,6%) van de Vlaamse werknemers geeft aan dat ze in de loop van het jaar slachtoffer werden van één of meerdere vormen van grensoverschrijdend gedrag: intimidatie of bedreiging, pestgedrag, lichamelijk geweld of ongewenst seksueel gedrag. Er zijn geen significante veranderingen tegenover de vorige meting uit 2013.

Heel opvallend zijn de hoge cijfers voor de zorgmedewerkers (zie onderstaande tabel). Zij vormen een bijzonder kwetsbare groep voor agressie op de werkvloer. Het gaat om medewerkers uit de jeugdbijstand, gehandicaptenzorg, welzijnswerk, woonzorgcentra en ziekenhuizen. Van alle zorgmedewerkers werd bijna vier op de tien het slachtoffer van één of meerdere vormen van grensoverschrijdend gedrag op het werk. Vooral voor de confrontatie met lichamelijk geweld en seksueel ongewenst gedrag is er een groot verschil tussen werknemers met een zorgfunctie en andere werknemers. 21,7% van de zorgmedewerkers kreeg te maken met lichamelijk geweld, bij andere medewerkers is dat minder dan 3%; 8,7% van de zorgmedewerkers is slachtoffer geweest van ongewenst seksueel gedrag, bij andere beroepsgroepen is dat minder dan 2,5%. 

Het rapport geeft aan dat ongepast gedrag op het werk het welzijn en de gezondheid van de werknemers negatief beïnvloedt. Meer dan de helft van de betrokkenen kampt met werkstressklachten; een derde vertoont motivatieproblemen. Ze zijn ook vaker ziek en kijken meer uit naar ander werk.

Zorgnet-Icuro vraagt voldoende aandacht voor deze toch wel heel hoge cijfers. Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder: “De personeelsnorm in de zorgsector is te laag, zeker voor de steeds complexer wordende problematiek van veel patiënten en cliënten. Denken we bijvoorbeeld aan de groeiende groep personen met dementie in onze woonzorgcentra. Er is vaak te weinig tijd om de zorgverleners voldoende vorming te kunnen bieden in het omgaan met agressie. Ook de infrastructuur is vaak onvoldoende aangepast aan die complexiteit. En ja, de burger is mondiger geworden, en vraagt de juiste zorg op het juiste moment. Met zoveel handen te kort aan het bed, is het niet altijd makkelijk om op die vragen in te gaan”. Zorgnet-Icuro is dan ook blij dat het recent goedgekeurde akkoord voor de social profit (VIA5) afspraken bevat rond het uitwerken van een beleid rond omgaan met agressie in de werkomgeving.  Er is eenmalig 1 miljoen euro budget voorzien om hierrond initiatieven te nemen.

Het volledige rapport van de SERV kan je hier raadplegen.