Schakelzorgcentra in Sint-Truiden en Tienen operationeel

Op dit moment zijn in Vlaanderen 2 schakelzorgcentra van start gegaan: één in Sint-Truiden en - op twee verschillende locaties - één in Tienen. In een schakelzorgcentrum worden met corona besmette patiënten opgevangen wanneer de toestroom in de ziekenhuizen zo sterk oploopt, dat ze dreigen vol te lopen. Die centra zorgen zo voor extra noodcapaciteit.

Zorg en Gezondheid heeft een draaiboek opgesteld waarmee de gouverneurs, lokale besturen en zorgverleners op het terrein snel de uitvoer kunnen starten van dergelijke schakelzorgcentra. In dat draaiboek staan concrete richtlijnen en adviezen over wie wat moet doen om een schakelzorgcentra op te richten, welke logistieke voorwaarden vervuld moeten worden, wie de doelgroep is en welk personeel voorzien moet worden in de centra. 

De schakelzorgcentra moeten georganiseerd worden op het niveau van de eerstelijnszones, met potentieel één schakelzorgcentrum per twee of drie eerstelijnszones. Met 60 dergelijke eerstelijnszones in Vlaanderen, betekent dat dat er in totaal een 30-tal schakelzorgcentra kunnen ontstaan. Ze zouden starten met een 30-tal bedden per schakelzorgcentrum maar ze moeten voorzien om te kunnen uitbreiden tot 50.

Het doelpubliek voor deze centra zijn enerzijds mensen, zowel COVID-19-patiënten als anderen, die medisch gezien het ziekenhuis mogen verlaten, maar die (dikwijls om sociale redenen) nog niet naar huis kunnen, bijvoorbeeld omdat de zorg thuis nog niet continu gegarandeerd kan worden. Anderzijds kunnen ook COVID-19-patiënten opgevangen worden die nog herstellend zijn, maar die al sterk genoeg zijn om het ziekenhuis te verlaten, zolang zij maar zorgvuldig klinisch toezicht krijgen zodat ze bij eventuele achteruitgang snel terug naar het ziekenhuis verwezen worden. Ook vanuit de triageposten van de huisartsen en in heel precaire situaties vanuit de thuissituatie zelf kunnen mensen naar de schakelopvang gestuurd worden (mits medische check via de spoeddienst van het ziekenhuis) in afwachting van ziekenhuisopname of een terugkeer naar huis. 

Download hier de nieuwste handleiding voor schakelzorgcentra (versie 6 april).