Save the date: Crisis in kleine en grote zorgorganisaties

                       

Symposium, Brussel, 5 oktober 2017

Organisatie: Zorgnet-Icuro en PM Risk-Crisis-Change

Voor elke zorgvoorziening dreigt vroeg of laat een grote of kleine crisis: een brand, een zware medische fout, een ontevreden familielid dat naar de pers stapt, ontoelaatbaar gedrag op sociale media van personeelsleden, een persoon met dementie of met GGZ-problemen die ontsnapt… Het is niet de vraag of het gebeurt, maar veeleer wanneer het gebeurt.

Je kan maar beter voorbereid zijn en de knepen van het vak kennen om de juiste dingen te doen (en de dingen juist te doen) wanneer je midden in een crisis staat. Wanneer je – gewapend met de nodige theoretische kennis, nood- en communicatieplannen én een aantal oefeningen achter de kiezen – adequaat handelt en communiceert tijdens een crisis, positioneer je je voorziening als een slagkrachtige en geloofwaardige organisatie.

Op dit symposium bekijken we crisismanagement en –communicatie in zorgvoorzieningen vanuit een brede scope. Concreet komen de drie grote elementen aan bod die bij elk proces van crisisbeheersing komen kijken. Bij een goede crisisbeheersing spelen de verantwoordelijken en de processen van de drie domeinen perfect op elkaar in.

  1. opmaak en uitvoering noodplanning

  2. beleid en strategische coördinatie

  3. crisiscommunicatie.

De do’s en dont’s zijn toepasbaar in elke context: of het nu gaat om een grote of kleine organisatie, een grote of kleine crisis. Je krijgt zowel een theoretisch kader als praktische handvaten vanuit de praktijk aangereikt. Er is ruime mogelijkheid tot het stellen van vragen. Op het symposium zal ook een praktische toolkit worden voorgesteld waarmee je meteen aan de slag kan in je voorziening. In het najaar zal een reeks praktische workshops op dit symposium aansluiten, waarbij een aantal technieken verder zullen worden uitgediept en geoefend in kleine groepen.

Doelpubliek

Het symposium is bedoeld voor zij die in een zorgvoorziening verantwoordelijk zijn voor of behoren tot de domeinen beleid  (directies, leden raden van bestuur...), operaties (preventie-adviseurs, veiligheidscoördinatoren…) en communicatie. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de voorbereiding op crisissen en moeten optimaal met elkaar kunnen samenwerken wanneer zich effectief een crisis voordoet. Er zal een speciaal reductietarief zijn bij participatie van drie personen uit dezelfde voorziening.

Blokkeer alvast 5 oktober met stip in je agenda!
Meer info over het programma en mogelijkheid tot inschrijving volgen binnenkort.

Vragen of suggesties? Neem dan contact met Lieve Dhaene (lieve.dhaene@zorgneticuro.be, 0486 94 86 59) of Robbert Meulemeester (robbert@pm.be, 0479 73 82 79)