SAR WGG adviseert een behoedzame en weloverwogen uittekening van de sociale bescherming

De SAR WGG pleit ervoor om de regelgeving rond de Vlaamse sociale bescherming (VSB) behoedzaam te ontwikkelen. Het is cruciaal dat deze leidt tot betere zorg en ondersteuning voor elke Vlaming. Zowel het decreet als de daarbij horende uitvoeringsbesluiten moeten nauwkeurig en weloverwogen tot stand komen. Dit decreet heeft immers een grote impact op de financiering van de zorg en ondersteuning in Vlaanderen. Het bouwt het pakket van tegemoetkomingen en financieringssystemen dat onder de VSB valt verder uit. Het gaat onder meer over de residentiële ouderenzorg, de geestelijke gezondheidszorg, de revalidatie en de thuiszorg.
 
In zijn advies geeft de SAR WGG enkele belangrijke opmerkingen en suggesties. De raad focust op de algemene principes en de organisatie van de VSB, op de verplichtingen van de gebruiker en op het nieuwe persoonsvolgende financieringssysteem in zorg en ondersteuning. 

Plaats een reactie

Login of registreer om te kunnen reageren