Meer werk moet door minder zorgpersoneel gedaan worden. Digitalisering en automatisering  kan daar deels een antwoord op bieden, maar ook bredere ‘slimme samenwerkingsverbanden’ tussen zorgvoorzieningen onderling en tussen zorg en industrie

Samen de schouders onder innovatieplatform IN4CARE

Vandaag gebruiken ziekenhuizen technologie nog weinig voor zorg- en zorgondersteunende taken en processen. Ook buiten de ziekenhuizen is zorgtechnologie nog niet ‘ingeburgerd’. Innovatieplatform IN4CARE wil daaraan verhelpen.

Dokter Els Vanheusden is gedelegeerd bestuurder van het platform, dat op 4 juni van start gaat. “De kloof tussen de technologische mogelijkheden en de werkelijke toepassingen ervan in de sector is enorm. Maar er zijn ook andere niet-technologische processen die nog een flinke upgrade kunnen gebruiken, zoals organisatiestructuren. Als je die aanpakt, verhoog je de wendbaarheid van onze zorgvoorzieningen. En dat is wat we vandaag nodig hebben”, vertelt ze. "De zorgsector staat immers voor grote uitdagingen. Door de vergrijzing stijgt de vraag naar zorg, maar toch worden de budgetten er niet ruimer op. Integendeel. Meer werk moet door minder handen gedaan worden. Digitalisering en automatisering  kan daar deels een antwoord op bieden, maar ook bredere ‘slimme samenwerkingsverbanden’ tussen zorgvoorzieningen onderling en tussen zorg en industrie."

IN4CARE is een ledenorganisatie voor en door de ‘cure & care’-sector: ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en kindzorg. De vzw wil de samenwerking verhogen tussen enerzijds residentiële zorg en thuiszorg (huisarts, thuisverpleging…) en anderzijds tussen zorg en welzijn. De rol van IN4CARE is zowel die van interface (tussen de zorgsector, het bedrijfsleven en het onderzoeksveld) als die van innovator (door de projectwerking). Maar de organisatie ziet zichzelf ook als incubator en investeerder om ‘haalbaarheidsprojecten’ om te vormen tot gestructureerde samenwerkingsverbanden en/of  bedrijven. “We willen zo tewerk gaan dat onze producten een antwoord bieden op een concrete vraag uit de zorgsector. Wat we niét gaan doen is een app of ander product ontwikkelen en dan kijken wie dit kan gebruiken. Wat we wél gaan doen is luisteren naar wat er precies nodig is, dat product specifiek afstemmen op de noden van een voldoende grote groep van ‘afnemende’ zorgvoorzieningen  en dan de partijen bij elkaar brengen die de oplossingen kunnen realiseren.”

Voorbeelden (smaakmakers) van projecten die op de ‘startdag’ van 4 juni worden getoond:

-          Online communicatie met de patiënt centraal

Recent werden heel wat projecten ontwikkeld over het uitwisselen van medische informatie tussen zorgverleners. De  zorggebruiker speelde daarin echter nauwelijks een rol, terwijl zijn rol de laatste tijd heel sterk veranderd is, van ‘lijdend voorwerp’ naar actieve participant. Gebruikers kunnen bovendien zelf ook heel wat nuttige data aanleveren via apps en dergelijke meer.
Cubigo is zo een online communicatietool die zorgbieders toelaat onderling en/of met de zorggebruiker digitaal te communiceren. Het platform staat los van hardware zodat elke zorggebruiker het via zijn eigen tablet, smartphone of computer kan raadplegen en is erg intuïtief qua gebruik. IN4CARE wil onderzoeken hoe een platform als Cubigo zinvol kan ingezet worden in de sector.

-          Opschaling en productdesign in dagcentra

Den Ateljee vzw in Wezemaal is een dagcentrum waar 12 volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel verblijven. Zij beseffen vaak wel dat ze niet meer helemaal "mee kunnen", maar doen wel nog héél graag iets nuttig. Daarom startte het dagcentrum met de productie van K-lumets, ecologische aanmaakblokjes voor openhaard of barbecue. Ze worden gemaakt van afval van palettenhout, rolletjes van WC-of huishoudpapier, restjes oud kaarsvet en een lont. Deze blokjes zijn een Zwitserse uitvinding, waarvan licenties enkel verkrijgbaar zijn voor bedrijven uit de sociale sector zoals dagcentra.
Den Ateljee wil nu bekijken of het mogelijk is een samenwerking op te zetten tussen ontwerpers, zorgvoorzieningen en het bedrijfsleven om nieuwe soortgelijke producten te maken. Ze zoeken Belgische ontwerpers die de uitdaging aangaan om een exclusieve productenlijn te ontwikkelen, die op eenvoudige wijze te produceren is door dagcentra en online of via retail kan verkocht worden.

IN4CARE is gegroeid uit de vroegere vzw Partezis, voornamelijk bekend als leverancier van software en diensten voor de zorgsector. Zorgnet Vlaanderen/Icuro is een structurele partner van IN4CARE.