Revalidatieziekenhuis KEI fietst mee voor COPD

Op 20 november 2019 organiseert het Vlaamse revalidatieziekenhuis Koning Elisabeth Instituut (kortweg KEI) met alle artsen, medewerkers en patiënten een fietsmarathon om te sensibiliseren voor COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease). De boodschap is duidelijk: geen eenzame fietsers, revalideren doen we samen!

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is een chronische en langzaam progressieve longziekte die wereldwijd een groot deel van de bevolking treft.  De aandoening wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) mondiaal aanzien als de vierde grootste doodsoorzaak. Het ontstaan wordt in de hand gewerkt door verschillende factoren zoals roken en luchtvervuiling.

Elk jaar wordt het bewustzijn rond de aandoening en het belang van een gespecialiseerd zorgbeleid rond COPD in de kijker gezet op de ‘Wold COPD Day’, een organisatie van het ‘Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD)’ dat door diverse instellingen, professionals en patiëntengroepen uit het werkveld ondersteund wordt. Ook het Vlaamse revalidatieziekenhuis Koningin Elisabeth Instituut (kortweg KEI) heeft een sterke affiniteit met COPD en respiratoire revalidatie. Het ziekenhuis zet zich al bijna 2 decennia lang in om een pulmonair zorgaanbod op maat te kunnen ontwikkelen. Dit engagement resulteert op de dag van vandaag in een mooi afgelijnd en gespecialiseerd respiratoir zorgtraject. Binnen de revalidatie is fietsen een belangrijk onderdeel van het motorisch herstel. Vandaar de fietsmarathon.

KEI dankt ook de diverse partners, o.a. UZ Gent, UZ Leuven en AZ Sint-Jan Brugge-Oostende, voor hun constructieve samenwerking