Redesign van de federale gezondheidsadministraties

De FOD Volksgezondheid, het Riziv en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) gaan nauwer met elkaar samenwerken. Vanaf 2020 gaan ze ook hetzelfde gebouw delen, het Galilei-gebouw in Brussel. De drie instellingen zullen hun activiteiten op strategisch en operationeel niveau op elkaar afstemmen. Op strategisch vlak houdt dit in dat ze meer gecoördineerd gaan samenwerking rond gezondheidsdoelstellingen en de grote hervormingen in de sector. Op operationeel vlak zullen de processen en de activiteiten van de verschillende instellingen beter geharmoniseerd en in sommige gevallen gedeeld worden.

Een en ander kadert in het bredere redesignprogramma van de gezondheidsadministraties. In een uitgebreid interview in de laatste Zorgwijzer zei directeur-generaal gezondheidszorg Pedro Facon van de FOD Volksgezondheid al dat hij de verschillende administraties nauwer wil laten samenwerken voor een coherenter beleid. In het editoriaal van diezelfde Zorgwijzer voegde gedelegeerd bestuurder Margot Cloet daaraan toe dat op dat vlak de zesde staatshervorming nog heel wat kansen kan benutten. Zo voorzag die in de oprichting van een ‘Instituut van de toekomst’, waarin alle beleidsniveaus zouden samenwerken om overlegde antwoorden op de grote uitdagingen inzake de gezondheidszorg te waarborgen. Ondertussen staan we al bijna zeven jaar verder. Zorgnet-Icuro roept de overheden van dit land dan ook graag op om hier eindelijk werk van te maken met een sterke dosis ambitie.