Rapport: heropstart van zorg voor mensen met chronische aandoeningen

Tijdens de kritieke fase van de coronacrisis werd alle niet-essentiële zorg uitgesteld. Begin april lanceerde het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) een eerste bevraging over de gevolgen van de coronacrisis op de zorg. Uit deze bevraging bleek dat heel wat zorg werd uitgesteld en dat dat ook belangrijke gevolgen had voor de gezondheid van patiënten. Deze fase ligt voorlopig achter ons. Sinds 4 mei wordt de zorg langzaam maar zeker opgestart. Om in kaart te brengen hoe de heropstart van de zorg verloopt, lanceerde het Vlaams Patiëntenplatform een tweede bevraging ‘Heeft het coronavirus gevolgen voor jouw zorg? Deel 2’.

Met deze bevraging tracht het VPP de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden:

  • Hoeveel en welke uitgestelde zorg vond nog niet plaats sinds de heropstart van de zorg?
  • Hoe lang moeten mensen wachten op zorg?
  • Hoe verloopt de zorg sinds de heropstart van de zorg?

Lees hier het rapport met de resultaten.