Publicatie + Ontwerp sjabloon voor een toekomstgerichte website van woonzorgcentra

Donderdag 22 oktober (Gent) en vrijdag 23 oktober (Leuven) organiseerde Zorgnet-Icuro een workshopdag voor leden-woonzorgcentra over het opzetten van een toekomstgerichte website. We legden er de lessons learned uit een screening van de websites van al onze leden samen met de inzichten van digitale experten en de visie van een werkgroep uit de sector. De deelnemers kregen ook een voorstel van websitesjabloon aangereikt dat ze als houvast kunnen gebruiken in het woonzorgcentrum bij het opzetten of vernieuwen van hun website. Het sjabloon is digitaal raadpleegbaar voor de leden, net als de publicatie die de voornaamste inzichten nog eens bundelt. 

Al jaren werkt Zorgnet-Icuro aan de beeldvorming van de residentiële ouderenzorg: al te vaak komen woonzorgcentra op een negatieve manier in beeld. Proactief naar buiten stappen en tonen wie je bent en waarvoor je staat, kan een tegengewicht vormen voor deze beeldvorming. Een basisvoorwaarde daarbij is dat woonzorgcentra beschikken over een actuele en performante website, waar de verschillende doelgroepen van het woonzorgcentrum (bewoners en familie, medewerkers, vrijwilligers…) op zoek kunnen gaan naar informatie op maat.

Eind 2014 screenden we de websites van onze leden-woonzorgcentra. Daaruit blijkt dat een op de tien (nog) geen website heeft. Kiezen voor een kwaliteitsvolle website kan nochtans heel wat troeven bieden en hoeft niet noodzakelijk veel tijd en geld te kosten. Dat leerden ons de gesprekken met een aantal woonzorgcentra die bewust ingezet hebben op hun website. Uit hun verhaal leren we dat ze allemaal op eenzelfde manier te werk gingen bij het bouwen of vernieuwen van hun website. Ze deden inspiratie op bij de websites van collega-woonzorgcentra en organisaties uit aanverwante sectoren. Stapsgewijs bouwden ze de boomstructuur voor hun website uit. Eens die op punt stond, was een eerste cruciale stap gezet.

Zorgnet-Icuro wil de woonzorgcentra die beslist hebben te investeren in een goede website een handleiding bieden en hen gidsen doorheen deze belangrijke en tijdsintensieve onderneming. Voor het ontwerpen van een toekomstgericht websitesjabloon gingen we een samenwerking aan met Human Interface Group, een bedrijf met een specifieke expertise in het gebruikersgericht ontwerpen van websites. Ze streven naar een glasheldere structuur en lay-out, die de verschillende doelgroepen toelaten om de gewenste informatie te vinden op de verwachte plaats, aangeduid met een duidelijk label.

Een werkgroep van Zorgnet-Icuro definieerde samen met Human Interface Group de visie en ontwerpprincipes voor een goede website. We brachten de cruciale elementen van een website in kaart en zorgden voor een logische opdeling in categorieën. Dat resulteerde in een sjabloon voor een toekomstgerichte website. Het is een model waaruit onze leden-woonzorgcentra inspiratie kunnen putten om met eigen accenten een website op maat uit te bouwen.

Download ons voorstel van toekomstgericht websitesjabloon (enkel toegankelijk voor leden van Zorgnet-Icuro).

Download onze brochure  (enkel toegankelijk voor leden van Zorgnet-Icuro)

Bekijk de foto's van de workshopdag