Publicatie: 9 jaar beleidsadvisering over welzijn, gezondheid en gezin

In een laatste publicatie van de afscheidnemende Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid zijn het referentiekader en de uitgangspunten van de raad samengebracht. De publicatie '9 jaar beleidsadvisering over welzijn, gezondheid en gezin. Het referentiekader van de SAR WGG': uitdagingen voor de toekomst is een bundeling van de visienota’s van de raad. Je kan de publicatie raadplegen via deze link.

De Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid (SAR WGG) had de opdracht om de Vlaamse overheid te adviseren op strategisch niveau over het Vlaamse welzijns-, gezondheids- en gezinsbeleid. De SAR WGG formuleerde ook beleidsvoorstellen en schreef mee aan de algemene beleidsvisie over het welzijns-, gezondheids- en gezinsbeleid in Vlaanderen.

Op 31 december 2018 hield de SAR WGG op te bestaan. Opvolging is verzekerd door de nieuwe Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Die Vlaamse Raad WVG neemt de opdrachten van de SAR WGG als adviesorgaan over, maar is ook een overlegorgaan. Het overleg heeft als ambitie om akkoorden met de Vlaamse Regering af te sluiten.