Psychiatrische kliniek Alexianen Tienen behaalt NIAZ-Qmentum-kwaliteitslabel

De psychiatrische kliniek Alexianen Tienen behaalde, 4 jaar na de deelaccreditatie voor de afdeling verslavingszorg, een organisatiebreed accreditatielabel van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Het label staat garant voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Toetsing van meer dan 700 criteria

De 5 gespecialiseerde afdelingen van de psychiatrische kliniek werkten de afgelopen jaren departementsoverschrijdend rond meer dan 700 normcriteria, om de zorgverlening nog beter en veiliger te organiseren. Zo is er onder andere een uitgebreid intern toetsingssysteem geïmplementeerd, worden de patiënt en zijn familie nauwer betrokken bij patiëntveiligheidsthema’s, zijn er extra veiligheden ingebouwd in het medicatieproces om er voor te zorgen dat de juiste medicatie op het juiste moment bij de juiste patiënt terecht komt, en zijn verschillende processen verbeterd, waaronder suïcidepreventie, valpreventie en zorgcommunicatie.

Een auditorenteam beoordeelde in juni de werking aan de hand van patiënten- en organisatietracers, en dit gedurende 4 dagen. In totaal werd aan 690 van de 707 normcriteria voldaan, d.i. een score van 97,6 %.

 

>> Zorgnet-Icuro wenst alvast de Alexianen Zorggroep Tienen te feliciteren met het behaalde accreditatielabel!